Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Obchodné právo - vypracované otázky z 2. semestra

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5595
Posledná úprava
07.11.2017
Zobrazené
1 363 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Princíp zmluvnej slobody
- SLOBODNÁ VOĽBA SUBJEKTU: hovorí, že s kýmkoľvek môžem uzavrieť zmluvu
- SLOBODNÁ VOĽBA OBSAHU: ohľadom hocičoho môže byť uzatvorená zmluva, no má však svoje hranice OD -PO

2. Princíp neformálnosti právnych úkonov
- pokiaľ zákon nevyžaduje písomnú formu, zmluva pokojne môže byť ústna
- odporúča sa, aby aspoň vážna zmluva bola na papieri, inak z praktického hľadiska nie je šanca, žeby jej vymáhateľnosť bola na súde úspešná

LITERA SCRIPTA MANET /písané slovo trvá/ - dobre spísaná zmluva je často nevyhnutná

CLARA PASTA, BONI AMISI /Jasná dohoda, dobrí priatelia/ - pokiaľ uzatvárame zmluvu /hoci aj nejakú dohodu/ medzi priateľmi, nie je potrebné niečo spisovať

3. Princíp minimálneho obsahu zmluvy
- označenie zmluvných strán
- predmet zmluvy
- verifikácia zmluvy /podpis/

4. Princíp poctivého obchodného styku
- tak ako v občianskom zákonníku sú dobré mravy, tak aj z v obchodné zákonníka sa vychádza z poctivého obchodného styku
- záväzkové vzťahy /zo zmlúv, z protiprávneho konania/ sa plnia v súlade s ním /.../

Kľúčové slová:

zmluvná sloboda

obchodný styk

zmluva o dielo

mandátna zmluva

bežný účet

družstvo

podnikateľská praxObsah:
 • 1. Princíp zmluvnej slobody
  2. Princíp neformálnosti právnych úkonov
  3. Princíp minimálneho obsahu zmluvy
  4. Princíp poctivého obchodného styku
  5. Vymedzenie ,,Relatívnych obchodných záväzkových vzťahov“
  6. Vymedzenie ,,Absolútnych obchodných záväzkových vzťahov“
  7. Vymedzenie ,,Fakultatívnych obchodných záväzkových vzťahov“
  8. Zmluvná pokuta ako zabezpečenie záväzkového vzťahu.
  9. Základná charakteristika ručenia
  10. Aplikácia bankovej záruky v medzinárodnom obchode
  11. Význam uznania záväzku v obchodnoprávnych vzťahoch
  12. Teoretické členenie zmluvných typov v Obchodnom zákonníku.
  13. Základné ustanovenie kúpnej zmluvy
  14. Teoretické členenie vád tovaru v reglementácii kúpnej zmluvy
  15. Nároky z vadného plnenia v kúpnej zmluve
  16. Nadobúdanie vlastníckeho práva v kúpnej zmluve
  17. Uchovanie tovaru a nútený predaj - ich význam v podnikateľskej praxi
  18. Základné ustanovenie zmluvy o dielo
  19. Cena podľa rozpočtu v teórii a v praxi
  20. Kontrola vykonávania diela zo strany objednávateľa
  21. Liberačné dôvody v rámci zodpovednosti zhotoviteľa za vadné dielo
  22. Právnoteoretické predpoklady pre odovzdanie diela
  23. Základné ustanovenie mandátnej zmluvy
  24. Otázka absencie výsledkového charakteru v mandátnej zmluve
  25. Výpovedné lehoty v mandátnej zmluve
  26. Základné ustanovenie komisionárskej zmluvy
  27. Zodpovednosť komisionára pri obstarávaní predaja či kúpy predmetu záväzkového vzťahu s komitentom
  28. Základné ustanovenie zmluvy o sprostredkovaní
  29. Možnosti úpravy momentu vzniku nároku na províziu pre sprostredkovateľa
  30. Základné ustanovenie zmluvy o obchodnom zastúpení
  31. Výpovedné lehoty v zmluve o obchodnom zastúpení
  32. Konkurenčná doložka v zmluve o obchodnom zastúpení
  33. Význam zmluvy o otvorení akreditívu v podnikateľskej praxi
  34. Možnosti aplikácie zmluvy o tichom spoločenstve
  35. Základná charakteristika zmluvy o úvere
  36. Základná charakteristika zmluvy o bežnom účte
  37. Základná charakteristika zmluvy o vkladovom účte
  38. Akciová spoločnosť - základná charakteristika
  39. Kvórum a hlasovanie na zasadnutí valného zhromaždenia akciovej spoločnosti
  40. Rezervný fond v akciovej spoločnosti
  41. Základná charakteristika družstva
  42. Orgány malého družstva