Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Meteorológia a ekoklimatológia - vypracované otázky ku skúške

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
56 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40824
Posledná úprava
06.11.2012
Zobrazené
1 549 x
Autor:
simona.brnova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z ekoklimatológie - sú vypracované z odporúčaných skrípt. Otázky čo chýbajú sa dajú doplniť z ostatných súborov.

Kľúčové slová:

meteorológia

ekoklimatológia

vietor

podnebieObsah:
 • Postavenie meteorológie a klimatológie v systéme ekologických vied, ich vzájomné väzby.
  Definície základných pojmov - meteorológia, klimatológia, atmosféra, počasie, všeobecná cirkulácia ovzdušia, klíma, kategória klímy, dynamika zmien v atmosfére.
  Rozdelenie atmosferických vrstiev.
  Chemická charakteristika - zloženie štandardnej atmosféry, stálosť a vývoj chemického zloženia.
  Fyzikálna charakteristika - žiarenie Slnka a Zeme.
  Oblaky
  Vertikálne, horizontálne zrážky
  Tlak vzduchu
  Vietor
  Hraničná vrstva atmosféry
  Hlavné znečisťujúce látky - lokálny, regionálny, globálny význam.
  Všeobecná cirkulácia ovzdušia.
  Oklúzny front.
  Synoptické mapy a predpoveď počasia.
  Typizácia počasia (typy synoptických situácií).
  Priebeh počasia v závislosti od synoptickej situácie.
  Klimatické charakteristiky, kritéria pre posudzovanie klimatických pomerov (Langov faktor, ukazatel zvlaženia, Končekov index, Seljaninov koeficient, kontinentalita).
  Stručná charakteristika klímy sveta (klasifikácia Köppena, Waltera, Alisova), Európy (oblasti).
  Klíma Slovenska (oblasti, podoblasti, teplotné, vlhkostné a zrážkové pomery, slnečný svit, vietor a iné meteoprvky).
  Modifikácia klímy v krajine. Makro, mezo a mikroklíma v krajine, klimatop.
  Charakteristika klimatických procesov v krajine. Ovplyvnenie mikro a mezoklímy reliéfom, expozičná klíma, mikroklíma polohy.
  Charakteristika modifikácie jednotlivých klimatických prvkov (inverzie teploty vzduchu, mrazové polohy, miestne veterné systémy, zrážkový tieň a pod.).

Zdroje:
 • Petrík,M. a kol.: Lesnícka bioklimatológia. Príroda, Bratislava, l986.
 • ŠPÁNIK, F. ..ŠKVARENINA, J. et al. 1997, 1998: Aplikovaná biometeorológia - učebnica, Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, I. a II. vydanie, 194 s.
 • Netopil,R. a kol.: Fyzická geografie, časť "Meteorologie a klimatologie", s.26-l5l, Státní pedagogické nakladatelství Praha, l984.
 • Havlíček a kol.:Agrometeorologie, SZN Praha, l986.
 • Kolektív: Meteorologický slovník výkladový terminologický. Academia Praha, l993
 • Krečmer,V. a kol.: Bioklimatologický slovník terminologický a explikatívní. Academia Praha, l98O.
 • Petrík,M.: Cvičenia z lesníckej bioklimatológie. EŠ VŠLD Zvolen, l985.
 • Petrovič,Š: Počasie a klíma. IN: Slovensko-2. diel - Príroda, 1972,