Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 290   projektov
11 nových

Lepidla a lepenie dreva

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47045
Posledná úprava
11.09.2017
Zobrazené
81 x
Autor:
peter33w
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Teória lepenia
Lepenie alebo adhézia- sila ktorá spája dva predmety na rozhraní ich povrchu.
V prípade , že pri adhezíve al. atherende ide o látky rovnakého zloženia(napr.atylátovej živice a etylového roztoku, hovoríme o AUTOADHETÉZII
Lepidlá- sú látky kvapalné, alebo aspoň počas pôsobenia na povrchu tuhého adherendu sú v kvapalnom skupenstve, v roztopenom al. plastickom stave
Teória lepenia
a)Mechanická teória- založená na teórií mechanickej adhézie,, tekuté lepidlo vnikne do pórov a po vytvrdnutí vytvorí sa vytvorí množstvo mikrokolíkov, nedá sa vysvetliť spojovanie nepórovitých substrátov, a prečo je lepšie lepivosť dreva v pozdĺžnom smere, keď viacej kapilár je na čelách.

b)Špecifické teórie adhézie
delenie:
1. Teórie polarity- vysvetľuje adhéziu vzájomne príťažlivých molekúl chemických a fyzikálnych väzieb
2. Elektrostatická teória- adhézia sa tu vysvetľuje elektrostatickými príťažlivými silami
3. Difúzia- vysvetľuje adhéziu medzi dvoma materiálmi pričom migrujú molekuly z spojiva do adherendu a opačne.
4. Teória adsorpcie- zakladá sa na termodynamických úvahách
5. Teória chemickej väzby- vznik chemických väzieb medzi lepidlom a substanciou
6. Sterická adhézia: polyetylén zatavený teplom vniká do submikroskopických priestorov bunkovej steny dreva, pritom po stuhnutí ochladenie vytvára spojenie, vez účinku primárnych alebo sekundárnych väzieb.
Adhézia nie je jednoduchý proces ale pravdivý komplex zložený z viacerých fyzikálnych a chemických procesov prebiehajúcich sústavou
7. Reologická teória- najnovšia teória, pevnosť lepeného spoja je daná fyzikálno-mechanickými a reologickými vlastnosťami materiálov, bez ohľadu na to čo spôsobí adhéziu na rozhraní materiálov- len je vždy kohézny

Kľúčové slová:

lepenie

viskozita

chemizmus

aplikácie

lepivost

lepenie dreva

nedrvené materiályObsah:
 • 1. Teória lepenia
  2. Viskozita lepidiel
  3. Plnivá a nastavovadlá
  4. Lepidla z rostlinných býlkovin
  5. Rozdelenie lepidiel podľa chemického zloženia a účelu použitia
  6. Lepidlá bielkovinové živočíšne
  7. Hlavné suroviny pre syntetické lepidlá
  8. Chemizmus tvorby UF lepidiel
  9. Melamínoformaldehydové lepidlá a aplikácia
  10. Chemizmus tvorby PF lepidiel
  11. Lepiace fólie a aplikácie
  12. Montážne lepidlá a aplikácie
  13 .Lepidlá polyadičné a aplikácie
  14. Polymerizačné lepidlá a aplikácie
  15. Kaučukové lepidlá a aplikácie
  16. Beztlakové lepidla
  17. Tvrdiva pre UF a PF lepidla
  18. Tavné lepidlá a aplikácie
  19. Minerálne spojivá (maltoviny) a ich aplikácie
  20. Skúšanie hlavných vlastností lepidiel
  21. Určenie viskozity
  22. Určenie kondenzačného času a pH lepidiel
  23. Skúšanie lepivosti lepidiel
  24. Zariadenie na výrobu lepidiel
  25. Lepenie dreva s nedrvenými materiálmi
  26. Hygienické požiadavky lepidiel