Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Interkulturálna komunikácia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10047
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
2 140 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. vymenovať prvky národnej kultúry

Za jednotlivé prvky kultúry obyčajne považujeme:
• Jazyk
• Národnosť
• Vzdelávací systém
• Prístup k času
• Príslušnosť k etnickým skupinám
• Náboženstvo
• Spoločenské skupiny

Kľúčové slová:

interkulturálna komunikácia

reč tela

kultúrna mapa

deštruktívny konflikt

pritakávač

Taylorovská manažérska stratégia

národná kultúraObsah:
 • Skupina A
  1. vymenovať prvky národnej kultúry
  2. vymenovať typy asertívneho jednania
  3. formulovať spôsob myslenia
  4. vymenovať faktory ovplyvňujúce štruktúru organizácie
  5. vymenovať typické očakávania zamestnancov voči zamestnávateľovi
  6. definovať, prečo a vytvárajú tímy
  7. popísať charakteristiku pracoviska typu 5,5
  8. popísať charakteristiku pracoviska oportunistického typu
  9. stručný popis Taylorovskej manažérskej stratégie (X)
  10. popísať, čo je potrebné zabezpečiť pri brainstormingu
  11. definovať štádiá konfliktu
  12. vymenovať 11 komunik. Nedostatkov vedúcich ku konfliktu
  13. stručný popis - ako je potrebné reagovať na ťažkú osobnosť - ostreľovač
  14. stručný popis - ako je potrebné reagovať na ťažkú osobnosť - mudrlant
  15. čo je potrebné uvážiť pri rozhodovacích procesoch?
  16. definovať metakomunikáciu
  17. vymenovať spôsoby pozdravov v interkult. Kontexte
  18. uviesť hlavné významy bielej a čiernej farby v rôznych kultúrach
  19. darovacie zvyklosti v interkultturálnom kontexte
  20. vymenovať rôznosti v ponímaní mužsko-ženských vzťahov v IK kontexte
  Skupina B
  1. vymenovať dimenzie kultúry
  2. vymenovať prvky komunikácie z hľadiska účelu (reinforcement ...)
  3. vymenovať kľúčové prvky pri manažmente multikulturálnych tímov
  4. čo treba prediskutovať s vizážistom v súvislosti s podnikovou kultúrou
  5. charakteristika spôsobu myslenia Angličanov
  6. popísať / vymenovať očakávania podniku / vedenia podniku od zamestnancov
  7. vymenujte faktory ovplyvňujúce pracovnú klímu v organizácii
  8. popísať teamwork grid (tímová mriežka)
  9. popísať kultúru 9,9
  10. popísať kultúru 9+9
  11. popísať McGregorovskú manažérsku stratégiu (Y)
  12. vymenovať 10 typov ťažkých osobností
  13. popísať - ako je potrebné reagovať na ťažkú osobnosť - wise acre - vševed
  14. popísať - ako je potrebné reagovať na ťažkú osobnosť - yes-man - pritakávač
  15. popísať jednotlivé prvky kultúrnej mapy „culture map“
  16. definujte produktívny a deštruktívny konflikt
  17. vymenujte zložky jazyka tela- (reč tela)
  18. uveďte rozdiely významu očného kontaktu v interkulturálnom kontexte
  19. uveďte zvyky v ponúkaní jedla v interkulturálnom kontexte
  20. vymenujte hlavné oslovovacie špecifiká a mená v interkulturálnom kontexte
  Dodatočné informácie