Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Genetika - vypracované otázky + ťahák

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42791
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
1 997 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z genetiky (podľa skrípt)

Mendelová koncepcia dedičnosti a premenlivosti. Molekulová podstata génu. Dedičnosť a premenlivosť na úrovni bunky, organizmu a populácie. Špecifické črty a zvláštnosti dedičnosti mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. Úvod do genetiky človeka. Genetická premenlivosť kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov a vlastností v populáciach.

Ťahák z Genetiky

Kľúčové slová:

genetika

spu

vypracované

ťahák

biológiaObsah:
 • 1. 1. Nakreslite a popíšte fázy mitózy.
  1. 2. Charakterizujte jednotlivé fázy meiózy .
  1. 3. Nakreslite a popíšte stavbu chromozómov.
  1. 4. Nakreslite a popíšte jednotlivé typy chromozómov.
  2. Molekulová genetika
  2.1. Popíšte štruktúru dna
  ...
  ...
  ...
  9. Genetika populácii kvantitatívnych vlastností
  9. 1. Čo je dedivosť (heritabilita) a koeficient dedivosti.
  9. 2. Vysvetlite koeficient dedivosti v užšom a širšom zmysle slova, uveďte vzťahy.
  9. 3. Nakreslite a vysvetlite rozklad celkovej fenotypovej variancie.
  9. 4. Rozdeľte úžitkové vlastnosti podľa výšky hodnoty koeficienta dedivosti, uveďte príklady.

Zdroje:
 • Bež o M. a kol. Genetika všeobecná. 1. vyd. Nitra SPU, 2011.
 • Bežo, M. - Bežová, K.: Genetický slovník. Nitra: VES SPU v Nitre, 1998, 318 s. ISBN 80-7137-556-X.
 • Kubek a kol. Genetika. 2. vyd. Nitra SPU, 2000
 • Urban, T. 2006. Virtuální svět genetiky. Brno : MZLU (učebnica na CD-ROM).