Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Finančný manažment - okruhy otázok

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
14,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48486
Posledná úprava
30.01.2024
Zobrazené
133 x
Autor:
katarina.turzikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované okruhy otázok z predmetu: Finančný manažment

3. Úloha a postavenie finančného manažéra

Podľa poslania možno manažérov deliť na:
Všeobec. Manažérov - zodpovední za komplexné riadenie organiz. Jednotky
Manažérov špecialistov - zodpovedajú za istý subsystém
Je nevyhnutné aby navzájom efektívne komunikovali a boli odborne pripravení.

Podľa postavenia v riadiacej hierarchii poznáme:
Vrcholových manažérov
Strednej úrovne
Prvostupňových manažérov
Fin. manažéri sú funkčne špecializovaní - manažéri špecialisti. Sú zastúpení na všetkých úrovniach.
Za viacero činnosti zodpovedajú priamo rozhodovanie je plne v ich kompetencii.
Ide o vzťahy k fin. trhu, účtovníctvo a daň. Otázky. Nepriamo však ovplyvňujú rozhodovanie ostatných, lebo ich rozhodnutia sa nakoniec prejavia vo fin. výsledkoch podniku
V malých podnikoch plné úlohu finančného manažéra spravidla jedna osoba
Vo veľkých firmách na čele fin. útvaru stojí viceprezident pre financie resp. finančných riaditeľ, krorý je zároveň aj členom vrcholového

Obsah práce vrchol. Manažéra
Investičné rozhodnutia - koľko a do akých aktív bude podnik investovať, s akou výnosnosťou (alokácia)
Finančné rozhodnutia - kde za akých podmienok a za akú cenu podnik získa peňažné prostriedky a kapitál (financovanie)
Finančná analýza
Finančné plánovanie

Kľúčové slová:

finančný

manažment

obsah

úloha

finančná analýza

ekonomické okolie

zdroje kapitálu

kapitál

príjmy

výdavky

investície

investičný majetokObsah:
 • 1.OBSAH A ÚLOHA FINANČNÉHO MANAŽMENTU
  1. Charakteristika a obsah finančného manažmentu
  2. Úlohy Finančného manažmentu
  3. Úloha a postavenie finančného manažéra
  4. Vysvetlite Problém agentstva
  2.EKONOMICKÉ OKOLIE A JEHO VPLYV NA FINANČNÝ MANAŽMENT
  5. Pôsobenie svetových finančných trhov na finančný manažment
  6. Vnútroštátne ekonomické prostredie a jeho vplyv na finančný manažment podnikov
  7. Vplyv vývoja konjunktúry na finančný manažment podnikov
  8. Vplyv verejných financií
  9. Vplyv stavu meny a monetárnej politiky
  10. Pôsobenie inflácie na finančný manažment podniku
  11. Finančná infraštruktúra, jej rozvoj a pôsobenie na podnik
  3.FINANČNÁ ANALÝZA VNÚTORNÝCH FAKTOROV A FINANČNÉ ROZHODOVANIE PODNIKU
  12. Finančná analýza a jej cieľ
  13. Metódy finančnej analýzy
  14. Ukazovatele finančnej analýzy
  15. Stavové veličiny ich význam a ukazovatele
  16. Tokové veličiny ich význam a ukazovatele
  17. Finančné plánovanie 32
  18. Podstata finančného plánovania a finančného plánu druhy plánov
  19. Štruktúra a obsah finančného plánu
  20. Metódy, techniky a modely tvorby finančných plánov. Kontrola plánov.
  4.ZDROJE KAPITÁLU A FINANČNÁ ŠTRUKTÚRA PODNIKU
  21. Finančný trh ako zdroj podnikového kapitálu
  22. Finančný trh - jeho úloha a štruktúra
  23. Finančná a kapitálová štruktúra. Faktory pôsobiace na finančnú a kapitálovú štruktúru podniku
  24. Teoretické školy stanovenia kapitálovej štruktúry podniku
  25. Kvantifikácia kapitálových výdavkov a peňažných príjmov z projektu
  26. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov
  27. Riziko a hodnotenie projektov
  5.MANAŽMENT VKLADOV KAPITÁLU DO INVESTIČNÉHO MAJETKU PODNIKU
  28. Manažment vkladov do dlhodobého majetku
  29. Kvantifikácia kapitálových výdavkov a peňažných príjmov z projektu
  30. Stanovenie kapitálových výdavkov
  31. Stanovenie peňažných príjmov z projektu
  32. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov
  33. Podstata metódy Čistá súčasná hodnota a Index súčasnej hodnoty
  34. Podstata metódy vnútornej miery výnosu
  35. Riziko a hodnotenie projektov
  6.MANAŽMENT PREVÁDZKOVÉHO KAPITÁLU
  36. Manažment prevádzkového kapitálu
  37. Celková potreba prevádzkového kapitálu v podniku
  38. Manažment podnikových zásob
  39. Manažment pohľadávok
  40. Manažment pohotových prostriedkov
  (41.) Financovanie obežných aktív podniku