Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Projekt pracoviska na opravu prevodovky

«»
Prípona
.doc
Typ
výpočet
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
9625
Posledná úprava
27.08.2018
Zobrazené
1 232 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zadanie: Vypracujte projekt pracoviska na opravu prevodovky v špecializovanej opravovni s ročnou výrobnou úlohou 3500 kusov za rok.
Úlohy:
1. navrhnite organizáciu výrobného procesu a technologický postup opravy
2. stanovte plánované prácnosti jednotkových operácii pre normované prácnosti operácii podľa tabuľky. Uvažujte s koeficientmi:
• kSN = 0,92
• kPN = 1,05
• kPJ = 1,06
3. vypočítajte základné ukazovatele útvaru, časový fond FEF, takt výroba TV a celkový počet výrobných robotníkov nr
4. zostrojte postupový graf opravy
5. vypočítajte priebežnú dobu opravy To, rozpracovanosť r a vypracujte časový plán opravy
6. vypočítajte veľkosť výrobných plôch
7. navrhnite stavebné riešenie budovy
8. vypočítajte predpokladanú spotrebuje elektrickej energie
9. riešte otázky ventilácie a kúrenia, vypočítajte spotrebu tepelnej energie

Kľúčové slová:

prevodová skriňa

postupový graf

rozpracovanosť

rozmiestnenie pracovísk

ventilácia

osvetlenieObsah:
 • Úlohy:
  2.Stanovenie plánovanej prácnosti
  1.Technologický postup opravy prevodovej skrine traktora
  3.Výpočet základných ukazovateľov útvaru
  4. Postupový graf
  5.Výpočet priebežnej doby opravy To , rozpracovanosti R a vypracovanie časového plánu opráv
  6. Výpočet veľkosti pracovných plôch
  7. Rozmiestnenie pracovísk
  8. Osvetlenie, ventilácia a kúrenie