Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Vypracované otázky - Inetegrovaná živočíšna výroba

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46851
Posledná úprava
16.01.2017
Zobrazené
525 x
Autor:
agronom.jakub
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa, vajec hospodárskych zvierat.

Na produkciu mlieka vplývajú: Vnútorné činitele: plemenná príslušnosť, individualita jedinca, dedičnosť, činnosť mliečnej žľazy, činnosť žliaz s vnútornou sekrécoiu, krvného obehu, dýchania, plodnosť, zdravotný stav, vek a poradie laktácie. Vonkajšie činitele (ovplyvňujú kvalitu a množstvo mlieka viac ako vnútorné činitele): úroveň odchovu, vek pri prvom oplodnení a otelení, výživa, spôsob ustajnenia, dojenia, pohyb dojníc, ročné obdobie, obdobie státia nasucho a choroby vemena. Na mäsovú úžikovosť vplývajú: Vnútorné činitele: dedičné založenie, plemeno, typ, individualita, vek, pohlavie a zdravie. Vonkajšie činitele: výživa a kŕmenie, spôsob odchovu a ustajnenia, úroveň mikroklímy a pohyb. Produkciu vajec ovplyvňujú: Vnútorné činitele: plemeno, typ a individualita jedinca, pohlavná dospelosť (vek hydiny pri znesení prvého vajca alebo priem. vek populácie sliepok pri dosiahnutí 50 % znášky), kvokanie a pŕchnutie (nosnice prestávajú niesť). Vonkajšie činitele: ustajnenie, príjem krmiva a živín, ošetrovanie (kontrola zdrav. stavu, zber úhynu, udržiavanie čistoty..).

Kľúčové slová:

dobytok

ošípané

mäsová úžitkovosť

hydina

chov koní

plemená

línie

kmeneObsah:
 • 1. Hlavné faktory ovplyvňujúce výrobu a kvalitu mäsa, vajec hospodárskych zvierat.
  2. Exteriér hospodárskych zvierat, metódy jeho hodnotenia a využitie výsledkov v šľachtení (Bonitácia, lineárny systém)
  3. Kontrola úžitkovosti hospodárskych zvierat - princípy, ciele, využitie.
  4, Reprodukcia hospodárskych zvierat - význam, hlavné medzidruhové rozdiely, metódy hodnotenia plodnosti.
  5. Mlieková úžitkovosť hospodárskych zvierat a jej hodnotenie pri HD a ovciach. Laktácia.
  6. Mäsová úžitkovosť HZ
  7. Tvorba vajca, znáška, technologická a nutričná hodnota. Vplyvy pôsobiace na produkciu vajec.
  8. Mäsová úžitkovosť hydiny, vplyvy pôsobiace na produkciu mäsa
  9. Vlnová úžitkovosť oviec - charakteristika ovčej vlny, triedenie ovčích vlasov sortimenty, najdôležitejšie fyzikálne a technologické vlastnosti vlny. Vplyvy pôsobiace na kvalitu a množstvo vlny.
  10. Výkonnostné skúšky koní - charakteristika a význam.
  11. Význam a využitie malých hospodárskych zvierat, hmyzu a rýb v živočíšnej výrobe
  12. Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien hovädzieho dobytka vo vzťahu k prevládajúcej úžitkovosti.
  13. Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien ošípaných.
  14. Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien oviec a kôz.
  15. Charakteristika plemien a hybridov hrabavej a vodnej hydiny.
  16. Charakteristika a využitie najvýznamnejších plemien koní.
  17. Technika chovu hospodárskych zvierat - zásadné rozdiely v konvenčných podmienkach a Welfare chovu.
  18. Kategórie hovädzieho dobytka a techniky ich chovu.
  19. Kategórie ošípaných a techniky ich chovu.
  20. Kategórie oviec a techniky ich chovu: na špecializovaných farmách s ohľadom na výživu:
  21. Hydina - technika chovu a kategórie vo vzťahu k hlavným úžitkovým smerom.
  22. Chov zvierat v ekologickom poľnohospodárstve.
  23. Technológie a systémy ustajnenia HD a oviec - základné charakteristiky vo vzťahu k hlavným kategóriám zvierat.
  24. Technológie a systémy ustajnenia ošípaných a hydiny - základné charakteristiky vo vzťahu k hlavným kategóriám zvierat
  25. Technológie a systémy získavania mlieka pri dojniciach, bahniciach a kozách.
  26. Ustajnenie a technika chovu koní
  27. Základné biotechnologické postupy intenzifikácie reprodukčných a produkčných vlastností hospodárskych zvierat.
  28. Zootechnická taxonómia. Charakteristika druhu plemena, rodiny, línie, kmeňa
  30. Charakterizujte základné metódy plemenitby.