Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Test pre podnikové hospodárstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
119 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37071
Posledná úprava
08.01.2012
Zobrazené
3 176 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracovaný test z vybraných oblastí podnikového hospodárstva.

1. Predmetom podnikového hospodárstva sú :
a) domácnosti,
b) podniky,
c) štát.

2. Pojem podnikanie podľa Obchodného zákonníka možno charakterizovať následujúcimi znakmi :
a) finančná rovnováha, ziskovosť, samostatnosť, hospodárnosť a autonómnosť,
b) samostatnosť, ziskovosť, sústavnosť, konanie vo vlastnom mene, vlastná zodpovednosť,
c) kombinácia výrobných faktorov, autonómnosť, finančná rovnováha, ziskovosť a hospodárnosť.

3. Autonómnosť, finančná rovnováha, kombinácia výrobných faktorov, hospodárnosť, ziskovosť, súkromné vlastníctvo sú znaky podniku :
a) v trhovej ekonomike,
b) v centrálne riadenej ekonomike.

4. Externými subjektmi cieľového rozhodovania sú :
a) vlastníci, manažéri, dodávatelia a odberatelia,
b) dodávatelia, odberatelia, konkurencia a zemestnanci,
c) dodávatelia, odberatelia, konkurencia, štát (mesto), banky.

5. Úplné a správne tvrdenie je :
a) podnik je akákoľvek jednotka, ktorá podniká,
b) podnik je súbor hmotných a nehmotných zložiek podnikania,
c) podnik je ekonomická jednotka, ktorá podniká.

6. Internacionalizácia ako znak svetového okolia podniku vyjadruje :
a) zrýchľovanie ekonomických procesov,
b) rast tvorivej, duševnej práce,
c) vysokú prispôsobivosť meniacim sa podmienkam,
d) vzájomné prepojenie hospodárskych procesov v jednotlivých krajinách.

...

Kľúčové slová:

ekonomika

hospodárstvo

akciová spoločnosť

obchodný zákonnik

finančná rovnováha

rentabilitaObsah:
 • 1. Predmetom podnikového hospodárstva sú
  2. Pojem podnikanie podľa Obchodného zákonníka možno charakterizovať následujúcimi znakmi
  3. Autonómnosť, finančná rovnováha, kombinácia výrobných faktorov, hospodárnosť, ziskovosť, súkromné vlastníctvo sú znaky podniku :
  4. Externými subjektmi cieľového rozhodovania sú
  5. Úplné a správne tvrdenie je
  6. Internacionalizácia ako znak svetového okolia podniku vyjadruje
  7. Podľa obsahu členíme podnikové ciele na
  8. Úsilie o likviditu podniku je cieľom
  9. Ak zvýšenie hodnoty prvého cieľa vedie k zvýšeniu hodnoty druhého cieľa, ide o ciele
  10. Na umiestnenie malého podniku so zameraním na šitie a predaj exkluzívnych večerných šiat sú podstatné tieto prvky lokalizácie :
  11. Sanácia podniku je
  12. Zrušenie podniku zlúčením s iným podnikom je procesom jeho zrušenia
  ...
  23. Náklady podniku predstavujú
  24. Nákladom budúceho obdobia je
  25. Podľa kalkulačného členenia sa náklady delia na
  26. Priame mzdy ako položka kalkulačného vzorca
  ...
  46. Pri výpočte normatívu hotovej výroby sa používa
  47. Pri výpočte normatívu výrobných zásob sa používa
  48. Doba obratu predstavuje
  49. Rýchlosť obratu nedokončenej výroby sa v zjednodušenej podobe vypočíta ako podiel
  ...
  80. Cieľom uplatnenia tzv. Prienikových cien nových výrobkov je
  81. Investovanie znamená
  82. Rentabilita celkového kapitálu sa vypočíta ako
  83. Výsledok hospodárenia pred zdanením je súčtom
  84. Zisk plní tieto štyri funkcie