Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Marketingové aplikácie - testy A až F

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9117
Posledná úprava
22.06.2018
Zobrazené
2 610 x
Autor:
mimimimi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Test A
1. Charakterizuj strojársky výrobok a jeho rozdelenie
Strojárska výroba je charakterizovaná vyšším stupňom pridanej hodnoty, nižšou materiálovou a energetickou náročnosťou a vyššou prácnosťou v porovnaní s priemerom priemyselnej výroby. Strojárske výrobky možno zaradiť do týchto skupín:
- jednoduché zariadenia a malé nástroje (motyka)
- priemyselné zariadenia (kotly, armatúry, čerpadlá)
- poľnohospodárske stroje (traktory)
- dopravné stroje (lokomotívy, automobily)
- obrábacie stroje a nástroje
- presná mechanika (optika, kontrolné a meracie prístroje)

Podľa klasifikácie stroj. výrobkov poznáme výrobky:
- finálne (konečné, nevracajú sa späť do výrobného procesu)
- kompletizačné (slúžia ako polotovary. súčiastky pri montáži zložitejších

2. Čo je liek a charakterizuj jeho formy
Základná definícia lieku ako produktu nie je jednoznačná. V ostatnom období sa ustálila charakteristika: Lieky sú tovar zvláštnej povahy. Liekom sa označuje liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom na liekovú formu a určených na:
a) ochranu pred chorobami
b) na diagnostiku chorôb
c) liečenie chorôb
d) na ovplyvňovanie fyziologických funkcií
...

Test B
1. Distribučné kanály v poľnohospodárstve
Výber priameho alebo nepriameho distribučného kanála ovplyvňujú tieto faktory:
- štruktúra trhu
- územná roztrieštenosť výroby poľnohospodárskych surovín
- nevyhnutnosť dokončiť vo sfére obehu niektoré výrobné procesy
- stupeň možnosti znehodnotenia tovarov
- možnosť okamžitej konzumácie alebo konzumácie po malej úprave
- podniky finalizujúce niektoré výrobky s cieľom ich predaja
- charakter výrobku
...

Kľúčové slová:

testy

marketingové aplikácie

ekonomika

distribučný systémObsah:
 • Test A:
  1. charakterizuj strojársky výrobok a jeho rozdelenie
  2. čo je liek a charakterizuj jeho formy
  3. čo je chemická výroba a jej definícia
  4. legislatívne pozadie dopravy v SR
  5. charakterizuj základné typy NO (232)
  ...

  Test B:
  1. distribučné kanály v poľnohospodárstve
  2. faktory na základe ktorých delíme špecifiká marketingu v strojárstve
  3. cenové stratégie a metódy v chemickom priemysle
  4. štátne zásahy vo farmaceutickom priemysle
  5. doprava a definujte dopravný produkt ako službu
  6. nové trendy v bankovníctve
  8. legislatíva v politických stranách
  ...

  Test C:
  3. charakterizuj marketingové špecifiká výrobku v strojárskom priemysle
  4. ako ovplyvní bankové plánovanie v marketingu pobočky? (ako sa prejaví plánovanie pobočky na celkovom marketingu v banke, vzťah plánovania pobočky k celkovej marketingovej stratégii banky)
  5. interaktívny marketing
  7. ako sa delia lieky podľa pôvodu získania (galeniká a chemoterapeutiká) a podľa spôsobu predaja
  ...