Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Hospodárska politika - komplet testy

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
15,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38386
Posledná úprava
14.09.2011
Zobrazené
1 950 x
Autor:
zabka171189
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Súbor obsahuje rôzne testy z hopodárskej politiky aj s odpoveďami.

1. Vláda prostredníctvom programového vyhlásenia realizuje: Vládny program ako výsledok konsenzu koaličných strán
2. V teórii HP sa v jej historickom vývoji vyprofilovali dva základné smery: Angloamerický a európsky
3. Vymenujte nositeľov HP: decizma, vplyvová NNÚ, NÚ, verejné a súkromné sféry
4. Medzi obecné ciele HP patrí: sloboda, spravodlivosť, pokrok, sociálne zabezpečenie
5. Medzi nové a moderné ciele HP patrí: kvalita hospod. rastu, hospod. adaptabilita, sociálne ciele
6. Poznáme 3 druhy nositeľov rozhodovania: nositeľ nadnárodnej úrovne, národné úrovne a súkromné sféry
7. Ktoré zásadné zmeny nastali po politickom prevrate vo februári 1948? Zánik súkromnej sféry, socializácia,...
8. Medzi ekonomické funkcie štátu patrí aj politická podpora. Koho a ako? Kapitálového trhu, VTR, malého a stredného podnikania, verejný sektor
9. Vo fáze hospodársko-politického rozhodovania sa uplatňovali 2 prístupy a to: Prognóza a predvídanie
10. Vymenujte základné typy HP: Liberálny a intervencionalistický
11. Realizované zmeny centrálne riadenej ekonomiky na trhovú prekonali viacero bariér. Ktoré? Nedostatok zdrojov, neujasnené kompetencie, nepochopenie na všetkých úrovniach, sociálna priechodnosť
12. Praktická HP v medzivojnovom období realizovala: výkonná moc, parlament
13. V centrálne riadenej ekonomike sa HP realizuje prostredníctvom: 5 ročných plánov
14. Teória HP pre funkcie štátu v ekonomike formuluje 3 navzájom prepojiteľné úlohy: Upevňovanie trhu, účinné prerozdeľovanie dôchodkov, ...
15. HP členíme na: teoretickú a praktickú
16. Ktorý rok môžeme v rámci CEFTA považovať za prelomový v oblasti makroEKO ukazovateľov? 1994
17. Ktoré teoretické zdôvodnenie používané intervencionistickou koncepciou HP chápeme ako dôsledok „zlyhania trhu“? Trhový mechanizmus zlyháva v prípade verejných statkov, vzniku externalít, konkurencie, vzniku životných rizík, trhový mechanizmus má skon k výraznej sociálnej diferenciácii, trhový mechanizmus nedisponuje účinným mechanizmom
18. Ktoré základné prvky sú uvádzané v definícii HP? Nositelia, nástroje, ciele  
...

Kľúčové slová:

testy

hospodárska politika

úloha štátu v spoločnosti

rozpočtová politika

monetarizmus

merkantilizmus

fyziokrateizmus

konkurenciaObsah:
 • Hospod+írska politika - test 4.doc
  Hospod+írska politika - test 5 (komplet).doc
  Hospod+írska politika - test 6.doc
  Hospod+írska politika - test.doc
  Hospodárska politika - test 6.doc
  Hospor+írska politika - mail.doc
  HP-novytest.doc
  HP_test č.1.doc
  odpovede.doc
  T4.doc
  T5.doc
  atď...