Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 237   projektov
7 nových

Financie a mena - výcuc + testy vovk

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41290
Posledná úprava
30.12.2012
Zobrazené
695 x
Autor:
veronika.lehotska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
EKONOMICKÁ PODSTATA FINANCIÍ A MENY
PEŇAŽNÁ ZÁSOBA A PEŇAŽNÉ OPERÁCIE

Peňažná zásoba predstavuje hotovostné a bezhotovostné peňažné prostriedky v domácej aj zahraničnej mene.
Peňažné operácie:
• finančné operácie
• menové operácie
• platobné operácie –finančné operácie v užšom zmysle
• transformačné peňažné operácie
• emisné peňažné operácie

PLATOBNÉ PEŇAŽNÉ OPERÁCIE
Platobné peňažné operácie predstavujú finančné operácie v užšom zmysle.
Členenie z hľadiska ekonomickej podstaty:
• fiškálne peňažné operácie
• kreditné peňažné operácie
• asekuračnépeňažné operácie
• sekuritnépeňažné operácie
• dôchodkové peňažné operácie
• tovarovo-peňažné operácie
...

BANKOVNÍCTVO
BANKOVÝ SYSTÉM

Bankový systém spravidla tvoria centrálna banka a sieť komerčných bánk.
Z hľadiska inštitucionálneho oddelenia centrálnej banky od komerčných bánk rozlišujeme:
• jednostupňovú bankovú sústavu
• dvojstupňovú bankovú sústavu

Centrálna banka má vo všeobecnosti nasledovné funkcie:
• výkon menovej politiky
• emisia hotovostných peňazí
• výkon funkcií banky štátu
• výkon funkcií banky bánk
• devízové a kurzové operácie
• zastupovanie štátu
...

Kľúčové slová:

financie a mena

testy

platobné peňažné operácie

členenie financií

podnikové financie

verejné financie

peňažný obeh

bankový systém

burzaObsah:
 • Ekonomická podstata financií a meny
  Peňažná zásoba a peňažné operácie
  Platobné peňažné operácie
  Subjektívna stránka financií
  Členenie financií
  Pojmy a kategórie finančnej vedy
  Podnikové financie
  Verejné financie
  Peňažný obeh a mena
  Podstata a funkcie finančného trhu
  Cenné papiere ako nástroje finančného trhu
  Podstata a funkcie finančného trhu
  Členenie finančného trhu
  Bankovníctvo
  Bankový systém
  Vplyv centrálnej banky na komerčné banky
  Členenie komerčných bánk
  Postavenie a funkcie komerčných bánk
  Členenie operácií komerčných bánk
  Platobný styk a zúčtovanie
  Ostatné operácie komerčných bánk
  Bankový úrok
  Pôsobenie komerčných bánk v rámci bankovej regulácie v EÚú.
  Nebankoví sprostredkovatelia na finančných trhoch
  Kolektívne investovanie a jeho podoby
  Spoločnosti kolektívneho investovania
  Penzijné fondy na finančných trhoch
  Burza –vrcholová inštitúcia kt
  Mimoburzové trhy
  Medzinárodné financie
  Vymedzenie obsahu medzinárodných financií
  Menové kurzy a devízový trh
  Medzinárodná likvidita a devízové rezervy
  Medzinárodné menové systémy
  Medzinárodný menový fond
  Poisťovníctvo
  Systémy poistných vzťahov
  Komerčné poistenie
  Teórie poistenia
  Metodika riadenia rizika
  Charakteristika poistných vzťahov
  Funkcie poistenia
  Technické rezervy poisťovne
  Zaistenie