Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Etika - prednášky, seminárne práce, testy

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
23,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45935
Posledná úprava
08.06.2015
Zobrazené
847 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ETIKA Vývoj

etika sa už od svojho zrodu považovala za praktickú filozofiu, pretože sa zaoberá skúmaním praktického života človeka
• filozofia = všeobecný pohľad človeka na svet a miesto v ňom
• etika = záujem o človeka, resp. len o určitú stránku ľudskej orientácie
• etika je vo vzťahu k filozofii čiastkovou vednou disciplínou
preto problematiku etiky a morálky (centrum záujmu etiky) spájame s filozofiou

etika je stará ako ľudstvo samé
• keďže je súčasťou filozofie, tak jej skutočné dejiny začínajú až nástupom filozofie
Pozn.: dejiny etiky sú síce súčasťou filozofie od jej prvopočiatku, ale človek sa stal predmetom samostatnej vednej disciplíny (etiky) až v 20. storočí
• dodnes pretrváva neujasnenosť tejto disciplíny

väčšina pokusov o jej vysvetlenie je odvodených z historického prehľadu vývoja problematiky človeka v dejinách filozofického myslenia

Kľúčové slová:

testy z etiky

sokrates

Baťa

starovek

stredovek

Slovenská republika

kódexObsah:
 • ETIKA Vývoj
  Etika v staroveku
  2. Etika v stredoveku
  3. Etika v období medzi stredovekom a novovekom
  4. Etika v novoveku
  5. Etika v dobe prítomnej
  6. Etika 20. storočia - iracionalizmus
  7. Etika v Slovenskej republike
  Aplikácia etiky a niektoré ďalšie súvisiace pojmy:
  Vzťah etiky a morálky (zhrnutie)
  Etika v globalizovanej ekonomike
  Prednáška III. Etika účtovníka
  Etika vlastníka verzus etika manažmentu
  Hlavný účtovník ako manažér
  Účtovné zásady a účtovné pravidlá
  Účtovníctvo z pohľadu etiky - etické dilemy v účtovníctve
  Etika v účtovníctve
  Etický aspekt v zákone o účtovníctve
  Prednáška IV. Etika audítora
  Etické aspekty zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
  Etický kódex IFAC
  Štruktúra a obsah EK IFAC