Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 544   projektov
0 nových

Dejiny ekonomických teórií (300 otázok a odpovedí)

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
61 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9237
Posledná úprava
04.07.2018
Zobrazené
2 187 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Možné otázky na testoch z DET...
1. Kto napísal dielo „Oikonomikus“?
(Xenofón)

2. Hlavný predstaviteľ scholastiky?
(Tomáš Akvinský)

3. Kto používal princíp ekvivalentnosti?
(Aristoteles)

...

Kľúčové slová:

dejiny

ekonomika

DET

dejiny ekonomických teóriíObsah:
 • 1. Kto napísal dielo „Oikonomikus“?
  2. Hlavný predstaviteľ scholastiky?
  3. Kto používal princíp ekvivalentnosti? Princíp ekvivalentnej výmeny ako prvý naformuloval?
  4. Kto po 1x použil pojem „ekonomika“? Kto je autorom pojmu „ekonomika“?
  5. Čo bolo zdrojom bohatstva v merkantilizme? Čo je bohatstvom pre merkantilistov?
  6. Princíp prirodzeného poriadku? Kto po 1x hovoril o prirodzenom poriadku?
  7. Kto presadzoval, aby panovníci nemali súkromné vlastníctvo?
  8. Ako sa nazýval merkantilizmus vo Francúzsku?
  9. Charakterizujte pojmy ekonomika a chremastika u Aristotela?
  10. Sú fyziokrati mikro alebo makro? Fyziokratický podľad na fungovanie ekonómie?
  11. Kto sa zaoberal pravidlami rozumného hospodárenia domácností?
  12. Merkantilizmus - čo bolo úlohou štátu?
  13. Kde a kedy vznikol fyziokratizmus?
  14. Čo považujú merkantilisti za dôležité? Čo uznáva merkantilizmus?
  15. Aký druh peňazí uznávali scholastici?
  16. Z čoho pozostáva spravodlivá cena u scholastikov?
  17. Čo je bohatstvom pre fyziokratov? Fyziokrati považovali za jediný zdroj hodnoty?
  18. Charakterizuj merkantilizmus?
  19. Aký druh peňazí používali starovekí metalisti a aké nominalisti?
  20. Aristoteles?
  21. Kto je autorom ekonomickej tabuľky?
  22. Kto bol najvýznamnejší z merkantilistov?
  23. Kto z merkantilistov hovoril ako 1. o funkcii peňazí?
  24. Raný merkantilizmus je založený na myšlienke?
  25. Čo boli scholastici?
  26. Kto definoval pojmy chremastika a ekonomika vo svojom diele?
  27. Merkantilisti boli zástancami?
  28. Fyziokrati boli zástancami?
  29. Liberalizmus má svoju podstatu?
  30. Medzi predstaviteľov kameralistiky v Rakúsku nepatril?
  31. Podľa fyziokratov je produktívnou len práca?
  32. Merkantilistický pohľad na fungovanie ekonomiky je?
  33. Možnosť používať neplnohodnotné peniaze v obchode v stredoveku vyjadruje koncepcia?
  34. Scholastici považovali peniaze za?
  35. Fyziokratizmus stál na myšlienke tzv.?
  36. Fyziokrati nazývali prebytok v poľnohospodárstve?
  37. Pojem ekonomika podľa Aristotela znamenal? Ako chápal Aristoteles ekonomiku?
  38. Merkantilizmus uznáva?
  39. Aristoteles - delenie?
  40. Kto bol najvýznamnejším merkantilistom?
  41. Quesnay je autorom tabuľky, ktorá vyjadruje?
  42. Kto ako prvý použil pojem ekonómia?
  43. Pre Tomáša Akvinského bolo základom učenie?
  44. Kým, akým smerom a kedy bola použitá po 1x teória pracovnej hodnoty?
  45. Aké bolo Smithovo najznámejšie ekonomické dielo?
  46. Pohľad na teóriu hodnoty - klasická ekonómia? Aká je klasická ekonómia?
  47. Čo považoval Smith za zdroj bohatstva?
  48. Aký majú pohľad klasici na ekonomické vedy? Aký prístup zastávali klasici?
  49. Kto sa najviac zaslúžil o rozvoj technickej pracovnej hodnoty?
  50. Adam Smith považoval za hybné sily rozvoja spoločnosti?
  51. Z čoho vychádzal Adam Smith?
  52. Klasici boli zástancami liberalizmu alebo intervencionizmu?
  53. Kto napísal „Zásady politickej ekonómie“ a „Zásady ekonómie“?
  54. Na akých princípoch bola založená Smithova ekonómie?
  55. Kto z klasikov sa ako prvý venoval rovnovážnej cene?
  56. Čo vplýva podľa Adama Smitha na zvýšenie produktivity práce?
  57. Kto odmietol Sayov zákon trhu?
  58. Čo skúmal Smith?
  59. Ako je podľa Smitha regulovaný trh?

Zdroje:
 • VALACH, E.: Dejiny ekonomických teórií. Banská Bystrica: EF UMB, 2003.