Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Bezpečnosť práce

«»
Prípona
.doc
Typ
testy
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7884
Posledná úprava
10.09.2018
Zobrazené
856 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Kto zodpovedá za BOZP v podniku, aká je úloha manažérov a bezpečnostného technika?
Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá výhradne zamestnávateľ. Plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o BOZP zabezpečujú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu svojich zodpovedností. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných povinností. Tým však nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa.
Povinnosť zamestnávateľa starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré sú s jeho vedomím v jeho priestoroch. Náklady spojené so zabezpečovaním starostlivosti o BOZP znáša zamestnávateľ, tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.
Bezpečnostný technik poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, prac. procesov, prac. prostriedkov a iných technických zariadení.

Kľúčové slová:

BOZP

prevencia

povinnosti zamestnancov

práva zamestnancov

druhy školení

rizikové práceObsah:
 • 1. Kto zodpovedá za BOZP v podniku, aká je úloha manažérov a bezpečnostného technika?
  2. Aké sú dva kroky prevencie?
  3. Základné všeobecné povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
  4. Čo je to politika BOZP? Aké sú hlavné zásady pre jej spracovanie a realizáciu?
  5. Aké sú povinnosti zamestnancov?
  6. aké sú práva zamestnancov?
  7. Kto je to zástupca zamestnancov, aká je náplň jeho činnosti?
  8. Aké pravidlá platia pre činnosť komisií BOZP?
  9. Zásady pre školenie a informovanie zamestnancov, druhy školení
  10. Čo je potrebné zabezpečiť pre prípady bezprostredného a vážneho ohrozenia života a zdravia (úrazov a havárií) ?
  11. Čo zahŕňa havarijná pripravenosť?
  12. Ako je definovaný pracovný úraz?
  13. Čo znamená registrácia pracovného úrazu?
  14. Aké sú druhy pracovných úrazov?
  15. Aký je postup pri vzniku pracovného úrazu?
  16. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri prideľovaní OOPP.?
  17. Aké kritériá má spĺňať OOPP?
  18. Čo je náplňou bezpečnostno-technickej služby?
  19. Čo je náplňou pracovnej zdravotnej služby?
  20. Čo je obsahom kontrolnej činnosti v oblasti BOZP?
  21. Aké druhy pracovného pomeru poznáte?
  22. Aké podmienky musí spĺňať pracovná zmluva?
  23. Akým spôsobom možno ukončiť pracovný pomer?
  24. Čo je práca nadčas a aké podmienky platia pre jej vykonávanie?
  25. Aké povinnosti ukladá zákon konštruktérom a projektantom v oblasti technickej bezpečnosti?
  26. Aké podmienky platia pre uvádzanie určených výrobkov na trh?
  27. Aké poznáme postupy posudzovania zhody?
  28. Čo sú určené výrobky?
  29. Čo sú to vyhradené technické zariadenia, Aké podmienky platia?
  30. Čo sú to rizikové práce? Ako sa kategorizujú práce z hľadiska zdravotných rizík?