Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Zakladanie stavieb - Detail základových pásov - výkres

«»
Prípona
.rar
Typ
technický výkres
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44052
Posledná úprava
18.02.2014
Zobrazené
1 722 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Detail základových pásov

Základové pásy

Pásové základy slúžia na prenos lineárne pôsobiacich zaťažení zo stien alebo z úzkych pilierových radov. Pásy sú obmedzené dobrými základovými pôdami. Nenosné priečky sa podporujú základovými pásmi vtedy, ak ich tiaž je väčšia ako 50 až 60 kNm-2 (priečka z tehál hr. 150 mm a výšky 3 000 mm). Základové pásy sú ekonomické pri prípustnom normovom namáhaní základovej pôdy aspoň 0,15 MPa, inak je spravidla výhodnejšie založenie na základovej doske alebo na pilótach.

Sadanie sa prejaví v každom prípade, lebo takmer všetky základové pôdy sa pod zaťažením objektu viac alebo menej stlačia. Statický výpočet a samotné dimenzovanie základov musí zabezpečiť rovnomenné sadanie, a to len v takých rozsahoch aby sa navrhovaný objekt nepoškodil alebo esteticky a použiteľné neznehodnotil. Riziko rozdielneho sadania objektu môže vznikať pri rôznych hĺbkach základovej konštrukcie v rámci jedného objektu, alebo susediacich objektov.

Nezamŕzajúca hĺbka základným predpokladom na správne vyhotovenie základových pásov je zachovanie bezmrazového stavu päty základov za akýchkoľvek predpokladaných poveternostných pomerov v danej oblasti výstavby. V oblastiach s relatívne miernou klímou sa podľa normy DIN 1054 musí dodržať minimálna hĺbka základových pásov 800 mm od úrovne upraveného terénu, respektíve neupraveného terénu (záleží podľa okolností). Nezamŕzajúca hĺbka základovej škáry musí byť dodržaná po celej dĺžke mrazom namáhaných základových pásov. Pri nedodržaní nezamŕzajúcej hĺbky môže dôjsť k porušeniu obvodových konštrukcii, stropov a podláh (praskliny, porušenie HI, porušenie statiky).

Kľúčové slová:

Detail základových pásov

zakladanie

základový pás

konštrukcie zakladaniaObsah:
  • Detail zákl. pásov- technický výkres zakladania
    Základové pásy a rieśenie zakladania stavebných objektov na z. pásoch
    Pásové základy

Zdroje:
  • Zakladanie stavieb, zásady zakladania