Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Technické zariadenie budov - Rozvinutý rez vodovodu

«»
Prípona
.dwg
Typ
technický výkres
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43322
Posledná úprava
04.02.2014
Zobrazené
1 383 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozvinutý rez vodovodu- tzb
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej
siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené.
Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom.
Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou
prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je
pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného
predpisu.
Vlastník vodovodnej prípojky je povinný
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom
určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s
vodou vo verejnom vodovode,
c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.


Kľúčové slová:

Rozvinutý rez

vodovod

výkres

Rozvinutý rez vodovodu

tzb

technicke zariadeniaObsah:
  • Rozvinutý rez vodovodu obytnej budovy- technicke zariadenia budov
    Riesenie vodovodu v stavebnom objekte

Zdroje:
  • Technicke zariadenia budov- vodovodna pripojka