Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Technické zariadenia budov - situácia - výkres v CADe

«»
Prípona
.rar
Typ
technický výkres
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43441
Posledná úprava
06.02.2014
Zobrazené
1 829 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technické zariadenia budov - situácia - technický výkres napojenia objektu na inžinierske siete
Prípojky k objektu:
Vnútorný rozvod vodovodu je zariadenie odberateľa,
vodovodné potrubie a inštalácia vrátane príslušenstva
(napr. automatizovaná tlaková stanica) slúžiace na rozvod
dodávanej vody na pozemku a v objektoch odberateľa,
ktoré je pripojené na verejný vodovod vodovodnou
prípojkou.
k) Vnútorný rozvod kanalizácie je zariadenie
producenta, kanalizačné potrubie a inštalácie vrátane
príslušenstva (napr. lapač tukov a olejov, domová
čerpacia stanica, meradlo) slúžiace na odvádzanie
odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z pozemku
a objektov producenta, ktoré je pripojené na verejnú
kanalizáciu kanalizačnou prípojkou.
Zriadenie vodovodnej prípojky
a) snímka z katastrálnej mapy,
b) projektová dokumentácia:
- situácia so zakreslením pripojovaného objektu,
umiestnenia VŠ, siete VV, trasy prípojok, úroveň
a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov
a pod.),
- typ vodomernej šachty a jej rozmery,
- technická správa,
- kladačský plán vodovodnej prípojky a osadenia
vodomera,

Kľúčové slová:

TZB

situácia

umiestnenie objektu

prípojky

inžinierske siete

technické sieteObsah:
  • Plán situácie a objektu, napojenie na inžinierske siete- výkres

Zdroje:
  • Všeobecné predpisy a normy TZB, a umiestnenia prípojok
  • Pomocky ku kresleniu
  • Prednášky a poznámky Technické zariadenia budov