Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Betónové konštrukcie - Preklady

«»
Prípona
.rar
Typ
technický výkres
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43561
Posledná úprava
10.02.2014
Zobrazené
1 347 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Preklady - výstuž

Stykovanie viacerých prvkov nosnej konštrukcie
Veľakrát okrem bežných rámových stykov vznikajú v monolitických železobetónových konštrukciách styky väčšieho počtu prvkov. Ako príklad uvedieme časť nosnej konštrukcie 1.NP administratívnej budovy, kde bolo vytvorené konzolové vyloženie stropnej dosky podopierané konzolovými trámami a kruhovými vzperami (obr. 20, 21 a 22).

V danom prípade vzniká v mieste stĺpa SA11 styk prievlakov, trámov a stropnej dosky (teda v jednom mieste sa stykuje až 5 prvkov) a je nevyhnutné v realizačnej projektovej dokumentácii nosnej konštrukcie venovať zvýšenú pozornosť vykresľovaniu podrobnosti takéhoto stykovania so zameraním sa najmä na polohu rozmiestnenia výstuže. Nesprávne umiestnenie výstuže môže robiť problémy, či už pri zhotovovaní konštrukcie ako tiež aj podstatne zmeniť predpoklady statického modelu konštrukcie. Vykreslenie výstuže len pre jednotlivé prvky konštrukcie je v danom prípade veľmi zjednodušujúce a nedostatočné.

ZÁVER
V realizačnej projektovej dokumentácii nosnej konštrukcie stavby je potrebné v mnohých prípadoch podrobné rozkreslenie umiestnenia výstuže so zohľadnením všetkých konštrukčných zásad vystužovania. Nedodržanie tohto konštatovania môže mať za následok nesprávne umiestnenie výstuže a následne nekvalitnú betonáž jednotlivých prvkov nosnej železobetónovej konštrukcie, prípadne môže vytvoriť zmenu statického pôsobenia výpočtového modelu konštrukcie. Aj relatívne jednoduchému navrhovaniu a vystužovaniu železobetónových stĺpov je potrebné pri náročných monolitických železobetónových nosných konštrukciách stavieb venovať náležitú pozornosť.

Kľúčové slová:

Preklady

výkres

betónové konštrukcie

vystužovanie prvkov

betónyObsah:
 • Železobetónový monolitický nosný preklad - príklad vystuženia železobetónového prvku
  rezy
  výkaz použitej výstuže
  Navrhnuté podľa stn en 1992-1-1
  betónové zmesy

Zdroje:
 • Betónové konštrukcie- navrhovanie železobetónovýck konštrukcii podla stn en
 • Zásady vystužovania prvkov