Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Základy manažmentu - ťahák a podklady na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2001
Posledná úprava
05.09.2016
Zobrazené
5 815 x
Autor:
111001
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
13. Individuálne a skupinové správanie:
1. Definuite organizacne spravanie, jeho zameranie a ciele.Spravanie sa: Pod pojmom „spravanie sa" rozumieme viditelnu cinnost' ludi.Organizacne spravanie sa zaobera skumanim cinnosti I'udi pri praci.Organizacne spravanie sa sustred'uje na: - spravanie sa j ednotlivcov s - sprdvanie sa skupinCiele organizacneho pravaniaPreco potrebuju manazeri vediet' o organizacnom spravani aby si vedeli vysvetlit' spravanie sa 1'udi,aby si vedeli predpovedat' ako sa budu ludia spravat' aby vedeli ovplyvnit' spravanie sa ludi co je dolezite pre manazerov:Produktivita, absencia, pracovna spokojnost', atd'.
2. Uved'te klucove premenne v individualnom spravani.Clovek je osobnost' jedinecna, neopakovatel'na. Poznavanie spravania sa Pudi znamena poznavanie ich individualnych diferencii, co je predpokladom schopnosti predvidat' ich spravanie v roznych i neocakavanych situaciach.Individualne spravanie zahrna take temy (faktory spravania sa) ako:postoje, osobnost', vnimanie.motivacia, ucenie sa ,schopnosti.
3. Definujte postoje a vysvetlite tri komponenty postojov.Postoje- su to hodnotiace vyjadrenia o objektoch, l'ud'och, udalostiach,Komponenty postojov:- kognitivny - nazory, vedomosti,informacie,afektivny - emocionalny, citovy segment behavioralny - zamer spravat' sa nejako.Urcite postoje su navzajom spojene- z jedneho postoja mono usudzovat' na druhy. Ide o konzistenciu postojov.O vzajomnej nezlucitel'nosti postojov pojednava teoria kognitivnej disonancie. Vzajomna nekonzistencia postojov vyvolava napatie. Individuum sa snazi tuto situaciu zmenit' ospravedlnovanim svojho spravania a podobne. V pripade, ze zdroj disonancie je mimo kontroly jedinca, naliehanie na redukciu disonancie je menej intenzivne. Motivatorom redukcie disonancie sa stava odmena.Postoje nie su nemenne. Sposoby determinacie zavisia na charaktere a potrebach situacie. Prikladom determinacie postojov v organizacii je poskytovanie spatnej vazby, treningy, vzdelavanie, interpersonalna komunikacia, presvedcovanie. Z hl'adiska potrieb manazera pre efektivne vedenie Pudi je dolezite poznat' predovsetkym postoje svojich podriadenych k praci, k organizacii, k spolupracovnikom, k zmenam i sposobu odmenovania, nakol'ko vyrazne determinuju pracovne spravanie.

Kľúčové slová:

manažment

atribučná teoria

závery manažérov

motivácia

alfredova teória

teória podnecovania

kontrolovanie

výkon organizácie

manažment zmien

lewinov modelObsah:
 • 13. Individuálne a skupinové správanie dosledkov
  14. vysvetlite podstatu teorie socialneho ucenia sa
  15. Definujte pojem schopnosti a charakterizujte hlavne druhy schopnosti. rozvijat'
  16. Definujte pojem skupiny a vysvetlite podstatu formalnych a neformalnych skupin
  17. Vysvetlite stupne rozvoja skupiny
  18. Popiste charakteristicke znaky zrelej skupiny
  19. Vysvetlite kPucove prvky v modeli skupinoveho spravania.
  20. Vysvetlite ako podporit' efektivnost' pracovnej skupiny
  21. Vysvetlite co je tim, vzt'ah timu a skupiny a vyznam timovej prace v orllanizacii
  1. Vysvetlite co je tim, vzt'ah timu a skupiny a vyznam timovej prace v orglanizacii.
  XIV. Motivácia.1. Vysvetlite podstatu motivacie
  2. Vysvetlite podstatu obsahovych teorii motivacie a uved'te, motivacne teorie, ktore patria do tejto skupiny
  3. Popiste Maslowovu teoriu hierarchie potrieb a porovnajte ju s Alderferovou teoriou
  4. Vysvetlite a popiste naco sa kontrola zameriava
  5. Popiste a vysvetlite poziadavky na efektivny kontrolny proces
  11. Vysvetlite podstatu jednoduchej organizacnej struktury
  2. Popiste Model charakteristiky pracovnej cinnosti a vysvetlite jeho vyznam
  3. Definujte motivacny potencial pracoviska (pracovneho miesta) a vysvetlite jeho vjrznam
  3. Popiste, ake ulohy plnia specializovane personalne utvary v organizaciach
  4. Vysvetlite podstatu troch druhov postojov k praci
  6 spokojnost' - Vysvetlite podstatu takych vlastnosti, ktore charakterizuju vyhranene typy
  8. Definujte pojem percepcie a vysvetlite ako moze percepcia pomahat' manazerom lepsie chapaY spravanie sa I'udi.
  9. Vysvetlite, k akjrm skratom (nedostatkom) moze dochadzaY pri posudzovani I'udi. Skraty v posudzovani injrch
  11. Vysvetlite vyznam ucenia sa pre utvaranie osobnosti.
  12. Vysvetlite podstatu teorie klasickeho podmienovania
  13. Vysvetlite podstatu teorie operacneho podmienovania ("Zakon efektu'~.Operac"ne podmienovanie
  15. Definujte pojem schopnosti a charakterizujte hlavne druhy schopnosti
  16. Definujte pojem skupiny a vysvetlite podstatu formalnych a neformalnych skupin
  19. Vysvetlite kl'ucove prvky (premenne) v modeli skupinoveho spravania.Model skupinoveho spravania
  20. Vysvetlite ako podporit' efektivnosY pracovnej skupiny a co negativne ovplyvnuje efektivnosY pracovnej skupiny.Ako pod porit'efektivnost' pracovnej skupiny
  21. Vysvetlite co je to tim, vzt'ah timu a skupiny a vjrznam timovej prace v organizacii.
  23. Uved'te charakteristicke znaky efektivnych timov
  1. Vysvetlite vzt'ah medzi pojmami manazer a lider.
  2. Vysvetlite podstatu teorie znakov (vlastnosti).
  3. Vysvetlite podstatu behavioralnych teorii vedenia I'udi a zhodnot'te ich vyznam.
  9. Vysvetlite Hersy - Blanchardovu teoriu vedenia I'udi
  1. Vysvetlite pojem a vjrznam komunikacie pre manazera
  2 Nakreslite model komunikacneho procesu a vysvetlite jeho prvky.
  3. Vysvetlite bariery efektivnej interpersonalnej komunikacie
  13. Vysvetlite strategie, ktor6 mozu zucastnene strany pouziY