Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Ťahák na Ekonómiu - preklad do Anglického jazyka a vysvetlenie pojmov

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3539
Posledná úprava
01.08.2017
Zobrazené
1 101 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A
AKČNÝ RÁDIUS STATKU - (Range of a good)
ALOKÁCIA ČASU - (Allocation of time)
ALTRUISMUS - (Altruism)
ANALÝZA POMOCOU BODU VYROVNANIA - (Break-even analysis)
ASYMETRICKÁ INFORMÁCIA - (Asymetric informa-ion)
AXIÓMY PREFERENCIE - (Axioms of preference)

B
BEHAVIORÁLNA TEÓRIA FIRMY - (Behavioural theories of the firm)
BERTRANDOV MODEL DUOPOLU - (Bertrand`s duopoly model)
BOD BLAŽENOSTI - (Bliss point)

...
...
...

AKČNÝ RÁDIUS STATKU - (Range of a good)

V regionálnej alebo v priestorovej ekonomike maximálna vzdialenosť, ktorú ľudia budú ochotní cestovať, aby si zakúpili určitý statok. Akčný rádius vymedzuje vonkajšiu hranicu oblasti, v ktorej bude daný tovar poskytovaný z určitého miesta. Uvedený termín používa teória centrálneho umiestnenia pri vysvetlení lokalizačných štruktúr maloobchodnej siete a stredísk služieb.

ALOKÁCIA ČASU - (Allocation of time)

Tradičný model vzťahu medzi prácou a voľným časom predpokladá, že disponibilný počet hodín je alokovaný na prácu alebo voľný čas. Existuje však množstvo aktivít, ktoré sa nedajú vtesnať do tejto klasifikácie (domáca príprava jedla). Teória alokácie času predpokladá, že ani čas, ani spotrebiteľské tovary nie sú spotrebované nezávisle na sebe. Rozhodovanie o spotrebe má podobu rozhodovania medzi alternatívami. To znamená, že celková cena každej aktivity by mala byť chápaná ako súčet trhovej ceny a času potrebného k jej výkonu. Ponuka pracovných hodín jednotlivca potom bude determinovaná súčasne so spotrebou. Napr. vyšší reálny príjem by mohol zvýšiť počet hodín práce i voľného času v dôsledku poklesu času venovaného netrhovým pracovným aktivitám.

Kľúčové slová:

ekonómia

alokácia

statky

cena

náklady

ekonomické pojmy

elasticita

dopytObsah:
 • A
  Akčný rádius statku - (range of a good)
  Alokácia času - (allocation of time)
  Altruismus - (altruism)
  Analýza pomocou bodu vyrovnania - (break-even analysis)
  Asymetrická informácia - (asymetric informa-ion)
  Axiómy preferencie - (axioms of preference)

  B
  Behaviorálna teória firmy - (behavioural theories of the firm)
  Bertrandov model duopolu - (bertrand`s duopoly model)
  Bod blaženosti - (bliss point)

  C
  Cena - (price)
  Cena brániaca vstupu - (entry preventing price)
  Cenotvorba podľa hraničných nákladov - (marginal cost pricing)
  Cenová diskriminácia - (price discrimination)
  Cenová elasticita dopytu - (price elasticity of demand)
  Cenová regulácia - (price control)
  Cenové vodcovstvo - (price leadership)
  Cenový index - (price index)
  Cobb - douglasova produkčná funkcia - (cobb-douglas production function)
  Cournotov model duopolu - (cournot`s duo-poly model)
  Čistý zisk - (pure profit)

  ...
  ...
  ...

  T
  Technický pokrok - (technical progress)
  Teória firmy - (theory of the firm)
  Trh - (market)
  Tržba z hraničného produktu - (marginal product revenue)

  U
  Učenie sa zo skúseností - (learning by doing)
  Usporiadanie - (ordering)
  Úžitok - (utility)
  Úžitková funkcia - (utility function)

  V
  VAriabilné náklady - (variable costs)
  VÝnosy z rozsahu - (returns to scale)
  VÝroba - (production)
  VÝrobková inovácia - (product innovation)
  VÝrobný faktor - (factor of production)
  VÝstup - (output)
  VZdelávacia funkcia - (schooling function)

  Z
  Zákon klesajúcich výnosov - (law of dimini-shing returns)
  Zdanenie - (taxation)
  Zisk - (profit)