Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Riadenie kvality (definícia kvality, Paretova analýza, terminológia...)

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13606
Posledná úprava
26.05.2021
Zobrazené
3 750 x
Autor:
berusiak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základy kvality

V konkurenčnom prostredí je kvalita nevyhnutnou podmienkou prežitia podniku. Možno pod ňou rozumieť uspokojenie požiadaviek zákazníka a určitú záruku, že zákazník opäť využije služby podniku. Svetový vývoj ukázal, že záujem o určitý produkt závisí od troch rozhodujúcich faktorov.
1. dostupnosť, 2. cena a 3. kvalita. Výrobok, ktorý sa neponúka na trhu v čase, keď ho zákazníci potrebujú, nie je tovarom. Príliš drahý výrobok sa pre zákazníka stáva nedostupným. A produkt, ktorý z hľadiska kvality nespĺňa požiadavky zákazníka nenachádza svoje uplatnenie na trhu. Pri pohľade na kvalitu z hľadiska uspokojovania potrieb zákazníkov možno teda konštatovať, že aj cena a časová a priestorová dostupnosť produktu tvoria časť uspokojovania ich požiadaviek.

Vo vzťahu k podniku existujú štyri skupiny zákazníkov:
· externí zákazníci (chcú uspokojiť svoje požiadavky a správne investovať svoje peniaze),
· zamestnanci (chcú spravodlivú mzdu a bezpečnosť práce),
· vlastníci podniku (chcú zúročenie vloženého kapitálu),
· spoločnosť (chce dodržiavať platnú legislatívu a dobrú obchodnú kultúru).
...

Kľúčové slová:

kvalita

konkurecnia. zákazník

zamestnanec

STN

EN

ISO

Ishikawov diagram

Paretova analýza

Demingov cyklus

výroba

produkt

dopytObsah:
 • 1. Základy kvality
  2. Slučka kvality vedúca k špirále
  3. Predvýrobná etapa - metódy
  4. Paretova analýza
  5. Ishikawov diagram
  6. Terminológia kvality (poznaj, pochop, použi)
  7. Životný cyklus produktu (predvýrobná, výrobná, povýrobná etapa v ot.3)
  8. Potreby, požiadavky, pseudopotreby
  9. Demingov cyklus v normách ISO 9000
  10. Súbor otázok na posúdenie procesu

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • testy
 • skriptá