Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Regionálna veda, teoretické východiská, predmet skúmania

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10466
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
1 507 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Regionálna veda skúma otázky: čo?, kde?, prečo?
(Napr. Aké výrobky je výhodné vyrábať v jednotlivých oblastiach? Kde je výhodné lokalizovať podnik? Prečo sa PSA rozhodol založiť svoj závod v Trnave a aký vplyv to bude mať na región? Prečo je HDP na obyvateľa bratislavského kraja 2,5 krát vyššia ako HDP na obyvateľa prešovského kraja?...)

Regionálna veda rovnako ako ekonómia využíva 2 prístupy:
• Mikroprístup - identifikácia faktorov, ktoré vplývajú na výrobné náklady a zisk. Skúma správanie sa individuálnych jednotiek, ktoré tvoria väčšie skupiny napr. z pohľadu firmy na sektor.
• Makroprístup - analýza a docielenie priestorovo vyváženého sociálno ekonomického rastu. Skúma komplex jednotiek a ich vzťahov ako sú susedstvo, profesijné skupiny pracovníkov, mestá, priemyselné odvetvia a regióny.

Kľúčové slová:

regionálna politika

lokalizačná analýza

podniková organizácia

teória centrálnych miest

migrácia

rentova ponuka

priestorová výrobná štruktúraObsah:
 • 1. Regionálna veda, teoretické východiská, predmet skúmania
  2. Aktéri priestorovej štruktúry
  3. Podnik a jeho okolie
  4. Lokalizačné faktory
  5. Základné teoretické koncepcie lokalizačnej analýzy
  6. Vplyv dopravných nákladov na lokalizáciu firmy
  7. Obmedzenia a kritika lokalizačnej analýzy
  8. Východiská neoklasickej koncepcie lokalizačnej analýzy, jednotkový výnos, skutočná cena, cenový lievik, cenový kužel
  9. Určenie optimálnej lokality firmy
  10. Vplyv objemu výroby a výrobnej techniky na lokalizáciu firmy, polohová renta
  11. Cenové stratégie uplatňované pri monopole ponuky
  13. Využitie heuristických prístupov v lokalizačnej analýze
  14. Východiská behaviorálnej koncepcie lokalizačnej analýzy
  15. Podniková organizácia a lokalizačné správanie malých a stredných podnikov (msp)
  16.Vplyv technológie na lokalizačné správanie podnikau
  17. Inovatívne prostredie ako predpoklad lokalizovania nového priemyslu
  18. Aglomeračné efekty
  19. Lokalizačné modely
  20. Charakteristika polohovej renty, centrálneho pojmu von thunenovej teórie
  21. Polohová renta a priestorová výrobná štruktúra
  22. Aplikácia teórie využívania pody - polohovej renty
  23. Uplatnenie krivky rentovej ponuky (bid rent) domácností
  24. Teória centrálnych miest (christaller, losh)
  25. Zipfovo pravidlo zoradenia podľa veľkosti (rank size rule)
  26. Priestorová štruktúra etapového modelu
  27. Vývojové etapy miest
  28. Migrácia - definícia a teoretické prístupy
  29. Migrácia - charakteristika, faktory a modely