Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Matematika (ťahák)

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
123 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12479
Posledná úprava
17.07.2020
Zobrazené
2 012 x
Autor:
matko41
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Funkcia je priradenie čísel /definičný obor priraďujeme/ číslam /obor hodnôt- vznikne/. Funkcia je zobrazenie množiny reálnych čísel AÌR /množina A je podmnožinou množiny reálnych čísel /
Množina usporiadaných dvojíc [ x,y] Î RxR /karteziánsky súčin/ je funkciou vtedy, ak ku každému prvku x existuje najviac jeden prvok y Î R /z množiny R/
Usporiadaná dvojica - dvojica ktorej záleží na poradí.
Graf funkcie: grafické priradenie prvkov v súradnicovom /karteziánskom/ systéme, ktorý je tvorený v dvojrozmernom priestore roviny dvoma kolmými priamkami. Každý bod na priamkach /osách/ je obrazom reálneho čísla.

Kľúčové slová:

funkcia

derivacie

integraly

matice

definičný obor

obor hodnôt

periodická funkcia

exponencniálna funkcia

logaritmická funkcia

limita funkcie

determinant

Laplasov rozvojObsah:
 • Funkcia
  Definičný obor funkcie
  Obor hodnôt funkcie
  Konštantná funkcia
  ...
  Derivácie
  Geometrický význam derivácie
  Transponovaná matica
  Matica