Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Účtovné prípady účtovníctvo podnikateľských subjektov

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40215
Posledná úprava
25.07.2012
Zobrazené
1 215 x
Autor:
mana1982
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. PPD Príjem PP v hotovosti výberom z BÚ do pokladnice ... 211/261
2. VBÚ Výpis z BÚ o výbere PP ... 261/221
3. PPD Výdavok PP v hotovosti z pokladnici ... 261/211
4. VBÚ Výpis z BÚ o vklade PP ... 221/261
5. Nákup poštových známok v hotovosti do zásoby ... 213/211
6. Vyplatenie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu ... 335/211
7. Zamestnanec predložil vyúčtovanie pracovnej cesty ... 512/335
8. VPD nákup materiálu v hotovosti, ktorý sa podľa vnútorného predpisu UJ účtuje do spotreby ... 501/211
9. IÚD Použitie poštovných známok zo zásoby ... 518/213
...

Kľúčové slová:

účtovné prípady

účtovníctvo BObsah:
 • 1. PPD Príjem PP v hotovosti výberom z BÚ do pokladnice
  2. VBÚ Výpis z BÚ o výbere PP
  3. PPD Výdavok PP v hotovosti z pokladnici
  4. VBÚ Výpis z BÚ o vklade PP
  5. Nákup poštových známok v hotovosti do zásoby
  6. Vyplatenie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu
  7. Zamestnanec predložil vyúčtovanie pracovnej cesty
  8. VPD nákup materiálu v hotovosti, ktorý sa podľa vnútorného predpisu UJ účtuje do spotreby
  9. IÚD Použitie poštovných známok zo zásoby
  10. IÚD Schodok zistený pri inventarizácii pokladnice spôsobený pokladníkom
  11. PPD Inkaso PP od zamestnanca za schodok
  12. IÚD Prebytok zistený pri inventarizácie pokladnice
  13. IÚD Škoda zistená v pokladnici
  14. IÚD Kurzový rozdiel vypočítaný a zaúčtovaný v dni UZ
  15. VBÚ Inkaso peňažných prostriedkov od odberateľa
  16. VBÚ Úhrada záväzkov dodávateľom
  17. VBÚ Kreditné úroky pripisané na účet
  18. VBÚ Debetné úroky
  ...
  92. zaradenie vytvoreného NM do používania
  93. priebežná fakturácia externým odberateľom (nejde o prevod autorských práv)
  94. ZVL Mzdy zamestnancov – tvorcov softvéru Manager
  95. ZVL Zdravotné a sociálne poistenie, ktoré hradí zamestnávateľ za zamest.
  96. IÚD Odpis DM, ktorý sa použil pri jeho tvorbe
  97. PFA Poradenské služby fakturované dodávateľom
  98. VYD Spotreba materiálu
  99. VBÚ Ostatné N (nájomné, lízing)
  100. IÚD Aktivovanie vynaložených nákladov na softvér Manager
  101. IÚD zaradenie softvéru do používania
  ...
  259. VBÚ úhrada poistného
  260. PFA FA za nájomné a) N za november a december bežného roka
  261. IÚD Účtovanie konečného zostatku účtu
  262. IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu
  263. IÚD Zaúčtovanie nákladov budúcich období do N
  264. Nájomné v bežnom období
  265. Zúčtovanie výdavkov do nákladov
  266. Vznik komplexných N budúcich období
  257. IÚD Zúčtovnaie komplexných N budúcich období do N ÚO
  258. Zúčtovanie výnosov budúcich V do V účtovného obdobia
  259. Zaúčtovanie ZS účtu príjmov budúcich období

Zdroje:
 • Účtovníctvo B, Anna Šlosárová a kol., Iura Edition