Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Technické prostriedky logistiky

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39068
Posledná úprava
18.12.2011
Zobrazené
1 723 x
Autor:
Kinga21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
LOGISTIKA je podniková funkcia, ktorá prechádza celým podnikom, riadi, integruje, reguluje a kontroluje všetky toky materiálu, výrobkov, informácií a financií a s tým spojené činnosti – doprava, skladovanie, manipulácia a balenie.

LOGISTICKÉ PRVKY
Tok materiálu v logistickom systéme zabezpečujú :
- pasívne logistické prvky,
- aktívne logistické prvky.

PASÍVNE LOGISTICKÉ PRVKY
- predstavujú objekty, ktoré sú predmetom dopravných a manipulačných operácií, ich pohyb je chápaný ako pasívny, pretože sa pohybujú pomocou dopravného a manipulačného prostriedku,
- medzi pasívne prvky zaraďujeme dopravný náklad (sypký materiál, polovýrobky, hotové výrobky, základný a pomocný materiál (obaly), prepravné prostriedky (prepravky, palety, kontajnery),
- pasívne prvky majú počas manipulácie a prepravy väčšinou podobu manipulačnej jednotky.

- sypké materiály
- kusový materiál – balený, jednotlivé kusy,
- prepravné prostriedky (palety, prepravky,kontajnery)

Pri preprave a manipulácii sa stretávame so všetkými skupenstvami materiálov (kvapalné, plynné, tuhé), v technologických manipuláciách sa vyskytujú tiež všetky skupenstvá. Vo vnútropodnikovej a mimopodnikovej doprave prevláda tuhé skupenstvo, manipulácia a preprava kvapalín a plynov sa vykonáva v obaloch (sudy, fľaše, tlakové nádoby ..). Okrem pneumatickej a hydraulickej dopravy sa manipulácia vykonáva hlavne s tuhými látkami...

Kľúčové slová:

logistika

logistické prvky

doprava

manipulácia

zariadeniaObsah:
 • Logistika 3
  Logistické prvky 3
  Pasívne logistické prvky 3
  Aktívne logistické prvky 5
  Doprava 5
  Manipulácia 7
  Manipulačná jednotka 7
  Obaly 8
  Prepravné prostriedky 10
  Prepravky 11
  Palety 12
  Zariadenia pre loženie kontajnerov 22
  Zariadenia pre ložné operácie 28
  Zariadenia pre loženie sypkých materiálov 35