Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Statika - Uniza - teória na skúšku z predmetu Statika

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48178
Posledná úprava
07.07.2022
Zobrazené
85 x
Autor:
filip.grof
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hmotný bod, teleso a sústava telies.
Hmotný bod - myslený bod, ktorému pridelíme hmotnosť. Predstavuje teleso zanedbateľných rozmerov.
Teleso - hmotný objekt a pracuje sa s jeho rozmermi.
Sústava telies - skupina telies navzájom pospájaná väzbami

2. Absolútne tuhé teleso.
Teleso ktoré po vplyvom silových účinkov nemení svoj tvar. Je dokonale nepružné.

3. Sila, vektor sily, nositeľka sily, označenie, jednotky.
Sila - miera vzájomného pôsobenia a mení charakter ich pohybu (polohy)
Vektor sily - graficky sa znázorňuje ako šipka ktorej dĺžka prestavuje veľkosť, smer a pôsobisko
Nositeľka sily - nekonečne dlhá priamka po ktorej môžeme presúvať silu tak, že jej účinok je rovnaký
Jednotka - Newton [N] 1N=1kg*m*s-2

4. Silová sústava, ekvivalencia silových sústav
Silová sústava - je tvorená jednotlivými zaťažujúcimi zložkami
Ekvivalentná silová sústava - dve sústavy, ktoré majú po posúdení rovnaký účinok na teleso

5. Výslednica silovej sústavy
Výslednica - jediná sila ktorá je ekvivalentná silovej sústave
...

Kľúčové slová:

statika

hmotný bod

teleso

sila

silová sústava

rovnováha

varignonova veta

ťažisko

nosník

prútová sústava

nulový prút

trenie

šmyk

trecia sila

šmykové trenie

Coulombov vzťah

SteinerObsah:
 • 1. Hmotný bod, teleso a sústava telies.
  2. Absolútne tuhé teleso.
  3. Sila, vektor sily, nositeľka sily, označenie, jednotky.
  4. Silová sústava, ekvivalencia silových sústav
  5. Výslednica silovej sústavy
  6. Axiómy Statiky - zákon zotrvačnosti, rovnováha síl, akcia a reakcia
  7. Vety o rovnováhe síl (dve sily, tri sily)
  8. Účinky silovej sústavy na teleso
  9. Typy silových sústav, rovnice rovnováhy a rovnice pre výslednicu
  ...
  31. Nulové prúty u prútových sústav
  32. Určenie stupňov voľnosti pre sústavu telies
  33. Binárne členy, rozdelenie
  34. Typy väzieb u sústav telies
  35. Uvažovanie trenia v sústavách telies
  36. Coulombov vzťah pre výpočet trecej sily, šmykové trenie
  37. Vláknové (pásové) trenie, čapové trenie, odpor pri valení
  38. Prierezové charakteristiky, vzťahy pre základné typy prierezov
  39. Steinerove vety

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • prezentácie
 • skriptá
 • internet