Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Poistenie materiály na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37530
Posledná úprava
14.05.2011
Zobrazené
753 x
Autor:
nikusiak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poisťovníctvo - skúška

1) Riziko možno vo všeobecnosti definovať ako možnosť vzniku udalosti s výsledkom odchyľujúcim sa od cieľa, a to s určitou objektívnou pravdepodobnosťou.

Neistota - Chápeme ju v zmysle variability, ktorá neumožňuje presnú predikcii budúcich výsledkov podnikateľských aktivít. Prejavom neistoty sú väčšie, či menšie odchýlky predpokladaných výsledkov od skutočne dosiahnutých - riziko

Členenie rizík:
Objektívne – sa zisťuje pomocou štatistických metód na základe štatistických významných súborov a vyjadruje sa v %.
Subjektívne – sa definuje ako psychologická neistota, ktorá plynie z individuálnych mentálnych dispozícií. Závisí od obáv a skúsenosti jednotlivca, ktorý je vystavený neistote.

Základné druhy rizika:
Podnikateľské riziko – spája nebezpečenstvo neúspechu s nádejou na úspech.
Čisté riziko – je také, u ktorého existuje iba nebezpečenstvo vzniku nepriaznivých situácií alebo nepriaznivých odchýlok od žiaduceho stavu, za ktorý sa považuje zachovanie majetku, ľudských životov a zdravia. Sú vyvolané prírodnými javmi. Tieto rizika sa označujú aj ako poisti teľné riziká. Podnikateľské riziko Neoddeliteľnou súčasťou podnikania je riziko. To je na jednej strane spojené s vidinou dosiahnutia zvlášť dobrých VH a na druhej strane je spojené s nebezpečenstvom podnikateľského neúspechu, ktorý so sebou prináša straty prip. až bankrot.
... 

Kľúčové slová:

poistenie

riziko

diverzifikácia

poistné právo

poistenie majetku

poisťovníctvo

technické rezervy

zaistenie

zmluvné poistenie

životné poistenieObsah:
 • Riziko
  Diverzifikácia
  Kvantifikácia rizika
  Zákon o poisťovníctve
  Poistenie
  Dohľad nad poisťovníctvom
  Podmienky poistiteľnosti rizika
  Základné kategórie poistenia
  Základné kategórie zaistenia
  Riadenie rizík a poistenie
  Klasifikácia rizík
  Krytie rizika poistením
  Ekonomika poistenia
  Zľava na poistnom
  Ekonomika poisťovacieho podniku
  Funkcie poistenia
  Funkcie zaistenia
  Členenie poistného trhu
  Investičný poistný trh
  Poistný trh na Slovensku
  Slovenská kancelária poisťovateľov
  Poistenie v poľnohospodárstve
  Vývoj na trhu poľnohospodárskeho poistenia na Slovensku
  Komplexné poistenie úrody
  Poistenie plodín
  Neživotné poistenie
  Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
  Poistenie úverov
  Poistenie zodpovednosti za škodu
  Zdravotné poistenie
  Vznik a zánik zdravotného poistenia
  Platobná schopnosť zdravotnej poisťovne
  Nemocenské poistenie
  Sociálne poistenie
  Starobný dôchodok
  Vdovský dôchodok
  Sirotský dôchodok
  Invalidný dôchodok
  Poistenie v nezamestnanosti
  Garančné poistenie
  Úrazové poistenie
  Dôchodková reforma