Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Poistenie - materiál na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40278
Posledná úprava
22.05.2012
Zobrazené
523 x
Autor:
rio7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Meranie – kvantifikácia rizika
Využívame rozptyl resp. štandardnú odchýlku. Sú potrebne dve resp. jedna skupina údajov:
- hodnoty posudzovaného javu
- pravdepodobnosť výskytu
- posudzovaného javu

Riziko a pravdepodobnosť
Pojem riziko úzko súvisí s pojmom pravdepodobnosť.
Pravdepodobnosť

Objektívna
Je založená na hromadných javoch. Spracovanie minulých štatistických údajov.

Subjektívna
Stupeň vnútorného presvedčenia o výskyte určitého javu. Vyjadrená číselné alebo verbálne.

Interpretácia
Ak je rozdelenie pravdepodobnosti približne normálne, potom: 68,3% hodnôt náhodnej premennej leží v intervale od mínus do plus jedna smerodajná odchýlka z priemernej hodnoty.

Interpretácia štandardnej odchýlky
Ak je rozdelenie pravdepodobnosti približne normálne, potom:
68,3% hodnôt náhodnej premennej leží v intervale od mínus do plus jedna smerodajná odchýlka z priemernej hodnoty;
95,5% v intervale od mínus do plus dve smerodajné odchýlky;
99,7% v intervale od mínus do plus tri smerodajné odchýlky.

Rozhodovanie v podmienkach
Istoty – úplné informácie, jasný výsledok
Rizika – poznáme možné budúce stavy a alternatívy a pravdepodobnosti jednotlivých alternatív
Neistoty – poznáme možné budúce stavy okolia ale nie pravdepodobnosti
Neurčitosti – nie sú známe budúce stavy a alternatívy
Riziko – odchýlka od očakávaného vývoja
...

Kľúčové slová:

poistenie

pzp

zdravotné poistenie

sociálne poistenie

poistný trh

ekonomika

poistenie na SRObsah:
 • Meranie – kvantifikácia rizika
  Riziko a pravdepodobnosť
  Rozhodovanie v podmienkach
  Solventnosť poisťovne
  Insolventnosť poisťovne
  Skladba výnosov a nákladov
  Náklady
  Životné poistenie
  Neživotné poistenie
  Poistenie zodpovednosti za škodu
  Ekonomika poistenia
  Cena poistenia a jej určenie
  Finančný trh
  Členenie finančného trhu
  Model vplyvu rôznych druhov poistenia na rizikovosť pestovania pšenice ozimnej v Nitrianskom kraji
  Vývoj na trhu poľnohospodárskeho poistenia na Slovensku
  Systém poistných vzťahov v národnom hospodárstve
  Zákon o zdravotnom poistení
  Sociálne poistenie
  Nemocenské poistenie
  Systém sociálneho poistenia v SR
  Dôchodkové poistenie
  Garančné poistenie
  Úrazové poistenie
  Dôchodková reforma
  Súčasný stav - Tri piliere