Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Finančný manažment - vypracované otázky a prednášky

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42300
Posledná úprava
19.08.2013
Zobrazené
1 342 x
Autor:
sunnygirl4
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky a prednášky z predmetu Finančný manažment.

2. predn.: FINANČNÁ ANALÝZA
- rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za analyzované obdobie
- identifikuje a kvantifikuje okolnosti (činitele), kt. ich determinovali
- predikcia do budúcnosti
- východisko pre finančné plánovanie
- súčasť podnikového riadenia

Funkcie:
• analytická a hodnotiaca – vhodnými nástrojmi a metódami analyzuje a hodnotí fin. situáciu podniku
• kvantifikačná – číselne vyjadruje javy a procesy, vývoj, určuje úroveň, bjem a odchýlky skúmaných javov
• poznávacia – na základe výsledkov analýz a hodnotení spoznáva finančnú situáciu a postavenie podniku
• informačná – je zdrojom informácii pre manažment zamestnancov, veriteľov, investorov, štátne orgány a verejnosť
• kontrolná – poskytuje cenné informácie na vykonávanie kontroly
• stimulujúca / rozvojová – vedomie o svojom postavení a úrovni reprodukčného procesu pôsobí motivačne na zlepšenie podnikovej činnosti
...

3. predn: FINANČNÉ PLÁNOVANIE

- súčasť (nástroj) podnikového riadenia (manažmentu)
- súčasť podnikového plánu
- základná funkcia riadenia
- tvorí základ pre výkon 4 ďalších funkcií riadenia (oraganizovanie, personalistika a RĽZ, vedenie, kontrola)
- proces zahŕňajúci tvorbu finančných cieľov podniku a súhrn opatrení a činností na ich dosiahnutie
- výsledkom je finančný plán (FP)

Finančný plán
- dokument, v ktorom proti sebe stojí :
-- súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov
-- momentálne existujúce a budúce zdroje krytia majetku
-- vopred rozpočítané príjmy a výdavky
- na isté obdobie
- dôležitý je vzťah medzi plánovaním a kontrolou
- Príslovie: „Lepšie je plánovať chybne ako vôbec nie.“
„Žiadne plánovanie bez kontroly nemá zmysel.“...


Kľúčové slová:

finančný manažment

finančná analýza

finančné plánovanie

tézy a hypotézyObsah:
 • PREDNÁŠKY:
  1. predn.: FINANČNÝ MANAŽMENT
  2. predn.: FINANČNÁ ANALÝZA
  3. predn: FINANČNÉ PLÁNOVANIE
  4. predn.: TÉZY A HYPOTÉZA
  5. predn.: PODSTATA MANAŽÉRSKYCH FINANCIÍ A ZÁKLADNÉ POJMY

  OTÁZKY:
  1. Definícia finančného manažmentu a jeho postavenie v organizačnej štruktúre podniku
  2. Základné činnosti a úlohy finančného manažmentu
  3. Vývoj svetových financií a jeho vplyv na finančný manažment podnikov
  4. Vplyv rozvoja finančnej infraštruktúry vo svete a v SR na podnikateľské financie
  5. Pôsobenie stavu meny a monetárnej politiky na financie podnikateľskej sféry
  6. Inflácia a jej pôsobenie na finančný manažment podniku
  7. Úlohy a metódy finančnej analýzy a informačné zdroje pre finančnú analýzu
  8. Vzťahy medzi finančnou analýzou a plánovaním
  9. Finančné plánovanie, štruktúra a obsah finančného plánu podniku krátkodobého a dlhodobého
  10. Postup, metódy a modely využívané pri tvorbe finančného plánu
  11. Podstata kontroly finančného plánu podniku, preplánovania a znovuplánovanie
  12. Finančný trh ako zdroj podnikového kapitálu
  13. Delenie finančného trhu, nástroje a inštitúcie finančného trhu
  14. Podstata optimalizácie kapitál. štruktúry podniky a uveďte teoretické školy optimalizácie kapitál. štruktúry. Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o optimalizácií kapitál. štruktúry podniku
  15. Postup pri kvantifikácií nákladov a na kapitál podniku a jeho jednotlivých zložiek
  16. Technika navrhovania, hodnotenia, výberu a schvaľovania projektov rozvoja podniku
  17. Postup pri výpočte kapitálových výdavkoch a cash flow projektu podniku
  18. Metódy hodnotenia projektov rozvoja podniku, vplyv finančných rozhodnutí na efektívnosť projektu
  19. Riziká, meranie rizika projektov a metódy analýzy rizika
  20. Optimálna štruktúra obežných aktív podniku a viazanosť prevádzkového kapitálu
  21. Základné postupy manažmentu pohľadávok podniku
  22. Finančné investovanie, kritériá pri rozhodovaní o finančnom investovaní
  23. Kvantifikácia výnosnosti a rizikovosti akcií
  24. Kvantifikácia výnosnosti a rizikovosti obligácií
  25. Diverzifikácia finančných investícií, portfólia cenných papierov
  26. Finančné riziko podniku, postupy kvantifikácie finančných rizík podniku
  27. Prevencia resp. zmenšovanie finančných rizík podniku, princípy, postupy a nástroje uplatňované pre tejto činnosti podniku
  28. Dividendová politika podniku (a.s.), delenie dividendových teórií a dividendových politík
  29. Úloha platobného styku podniku
  30. Metódy a nástroje platobného styku na vnútornom a zahraničnom trhu