Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Financie a mena, kompletný výcuc z knihy

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41566
Posledná úprava
16.02.2013
Zobrazené
1 776 x
Autor:
matka1683291
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ekonomická podstata financií a meny
Peniaze sa v národnom hospodárstve prejavujú dvojako:
1. v podobe peňažnej zásoby – peň zásobou rozumieme reálne peniaze – peňažné prostriedky hotovostné a bezhotovostné, v domácej alebo zahraničnej mene a rozlišujeme peňažnú zásobu jednotlivých subjektov alebo národného hospodárstva ako celku.
2. prostredníctvom peňažných operácií – dochádza ku kvantitatívnym alebo kvalitatívnym zmenám peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov alebo národného hospodárstva ako celku.

Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby jednotlivých ekonomických subjektov , označujeme ako finančné operácie. Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby národného hospodárstva, nazývame menové operácie.
Ako ekonomické subjekty môžu vystupovať:
FO- zamestnanci, dôchodcovia, podnikatelia, študenti..
PO – podniky, banky, inštitúcie...
Obce, dediny, mestečká, mestá, veľkomestá
Územné administratívne celky ako sú okresy, kraje
Štát reprezentovaný ministerstvom financií
...

2. Podnikové financie
Podnikové financie – všetky peňažné operácie, pri ktorých sa podnik dostáva do rôznorodých peňažných vzťahov s inými podnikmi, zamestnancami a štátom.
Vývoj teórie a praxe podnikových financií možno usporiadať do týchto etáp:
1. etapa trvala do 30tych rokov 20.storočia, bola venovaná pozornosť problematike získavania kapitálu pri zakladaní podniku a spájaní podnikov. 
2. etapa spadá do 40-tych až 50tych rokov 20.storočia. V tomto období boli sformulované prvé prístupy k hodnoteniu finančnej situácie podniku s využitím peňažných tokov (cash flow).
3. etapa súvisí s využívaním výpočtovej techniky a s uplatňovaním štatistických optimalizačných metód pri riadení obežného majetku. Trvalo to do 80tych rokov 20.storočia, pričom vyústila do zohľadnenia rizika pri formulácii základného cieľa finančného riadenia – maximalizácie trhovej hodnoty. Dochádza k ďalšiemu zdokonaľovaniu finančného riadenia, a to najmä v súvislosti s optimalizáciu kapitálovej štruktúry podniku.
...

Kľúčové slová:

financie a mena

podnikové financie

verejné financie

peňažný obeh a mena

finančný trh

bankovníctvoObsah:
 • 1. Ekonomická podstata financií a meny
  2. Podnikové financie
  3. Verejné financie
  4. Peňažný obeh a mena
  5. Finančný trh ako súčasť finančného systému
  6. Bankovníctvo
  7. Nebankoví sprostredkovatelia na finančných trhoch

Zdroje:
 • Elena Beňová a kol.: Financie a mena, IURA Edition, Bratislava