Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Ekonómia ako veda

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38756
Posledná úprava
25.11.2011
Zobrazené
762 x
Autor:
googin
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonómia ako veda: Je veda o výrobe, rozdeľovaní a o spotrebe národného bohatstva

Národné bohatstvo tvoria – peniaze, výsledky výrobnej činnosti, ale aj ľudský kapitál a informácie, ktoré slúžia ako zdroje na budúci rozvoj spoločnosti.

Ekonómia je veda o rozdeľovaní, o voľbe, ako spoločnosť využíva vzácne obmedzené zdroje, ktoré môžu mať alternatívne použitie na výrobu užitočných tovarov a ako ich ďalej rozdeľujú jednotlivým častiam obyvateľstva.  

Ekonómia je veda o peniazoch, bankách, kapitále a bohatstve Ekonómiu možno rozdeliť na mikroekonómiu a makroekonómiu

Mikroekonómia – skúma správanie jednotlivých ekonomických subjektov (domácnosti, firmy aj štát, keď sa správa ako podnikateľ), ktoré tvoria národné hospodárstvo Ďalej skúma fungovanie čiastkových trhov ako trh tovarov a služieb, alebo trhu práce, kapitálu a pôdy a postavenie jednotlivých ekonomických subjektov na tomto trhu. Analyzuje otázku rozmiestnenia a použitia vzácnych obmedzených zdrojov.

Makroekonómia – skúma fungovanie ekonomiky ako celku (vychádza z učenia Keynesa) Vychádza z toho, že jednotlivé ekonomické jednotky, neexistujú popri sebe izolovanie, ale navzájom na seba vplývajú, ovplyvňujú sa a sú od seba závislé.

Medzinárodná ekonómia – skúma fungovanie svetového hospodárstva, to znamená fungovanie svetovej ekonomiky ako celku. Normatívna ekonómia – vychádza a svoje normatívne výroky, robí na základe subjektívnych súdov a hodnotení. Hovorí, čo by sa malo urobiť, ako by to malo vyzerať. Zahŕňa politické diskusie a rozhodovanie  

Kľúčové slová:

ekonómia

makroekonómia

mikroekonómia

trhy

finančné trhy

dopyt

ponukaObsah:
 • Základné zákony ekonómie
  Vznik a vývoj ekonomickej vedy
  Trh a trhový systém
  Trhový mechanizmus, dopyt, ponuka, rovnovážna cena
  Dopyt a krivka dopytu
  Ponuka a krivka ponuky
  Rovnovážna cena a proces tvorby rovnovážnej ceny
  Faktory ovplyvňujúce krivku dopytu a posun krivky dopytu
  Faktory ovplyvňujúce krivku ponuky a posun krivky ponuky
  Elasticita dopytu a ponuky
  Vplyv cenovej elasticity dopytu na celkový príjem firmy
  Teória výroby a vytváranie ponuky
  Náklady a Príjmy firmy, Zisk firmy
  Správanie firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
  Príčiny vzniku nedokonalej konkurencie
  Rovnováha monopolu
  Oligopol a monopolistická konkurencia
  Trh výrobných faktorov
  Úvod do makroekonómie
  Agregátny dopyt AD
  Agregátna ponuka AS
  Makroekonomická rovnováha
  Hrubý domáci produkt (HDP),
  Hrubý národný produkt (HNP)
  Spotreba, úspory a investície
  Ekonomický rast
  Ekonomický cyklus
  Podstata a funkcia peňazí
  Peňažný trh a banková sústava
  Nezamestnanosť
  Inflácia
  Medzinárodný obchod
  Menový kurz a medzinárodné menové vzťahy