Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Bezpečnostná politika (BEPO, PP)

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39497
Posledná úprava
09.02.2012
Zobrazené
1 153 x
Autor:
luciapv
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štátnicové otázky Bezpečnostná politika - BEPO, PP

Holandsko
- konštitučná parlamentná monarchia
- na čele stojí kráľovná Beatrix (od 1980)
- korunný princ William Alexander
- ako bývala námorná veľmoc si ponechala časť svojich kolónií (ostrovy v Karibskom mori - Nizozemské Antily a Arubu)

historicko-politický vývoj
- Holandsko bolo od stredoveku rozdelené na niekoľko nezávislých provincií ktoré po rozdelení franskej ríše patrili k Burgundsku resp. boli ním ovládané
- od konca 15. storočia na toto územie začína siahať vplyv Habsburgovcov (Maximilián si zobral dcéru Burgundovcov), územie sa dostáva do SRRNN (Svätá ríša rímska národa nemeckého)
- 15./16. storočie je charakteristické snahami panovníkov získať nad týmto územím moc
- administratívno-správne zlúčenie za Karola V. (cisárom SRRNN, vojvoda burgundský)
...

Belgicko
historicko-politický vývoj
- ovplyvnila ho poloha pretože letí na rozhraní románskeho a germánskeho sveta
- hlavné etnické skupiny
Flámi
početnejšia
nordicko-germánsky pôvod

Valóni
klesajúca početnosť
keltský pôvod (kmeň Belgov, ktorí tvorili boli silný kmeň)
...

Kľúčové slová:

štátnice

PP

BEPO

volebný systém

súdny systém

exekutíva

legislatívaObsah:
 • Holandsko
  historicko-politický vývoj
  legislatíva
  legislatívny proces
  exekutíva
  volebný systém
  súdny systém

  Belgicko
  historicko-politický vývoj
  federalizmus
  samospráva
  legislatíva
  exekutíva
  stranícky systém

  ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO
  historicko-politický vývoj
  referendum
  ústava
  stranícky systém
  monarcha
  vláda
  parlament
  legislatívny proces
  územná samospráva
  cirkevná administratíva
  verejná správa
  súdna moc
  volebný systém

  Luxemburské veľkovojvodstvo
  historicko-politický vývoj
  exekutíva
  legislatíva
  zákonodarný proces
  volebný systém
  administratívno-správne členenie
  stranícky systém
  poradné orgány

  Česká republika
  Politický systém
  Prezident
  Vláda
  Legislatíva
  Súdna moc
  Vertikálna deľba moci

  Poľsko
  Historicko-politický vývoj
  Politický systém
  Prezident
  Vláda
  Zákonodarná moc
  Súdna moc
  Vertikálna deľba moci
  Stranícko-politický systém

  Maďarsko
  Historicko-politický vývoj
  Prezident
  Výkonná moc
  Zákonodarná moc
  Súdna moc
  Vertikálne členenie
  Stranícky systém

  BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA
  Otázka č. 11 Kolektívna a kooperatívna bezpečnosť
  Otázka č. 4 Inkluzívne a exkluzívne chápanie bezpečnosti
  Otázka č. 5 Globálna bezpečnosť a teória demokratického mieru
  Otázka č. 3 Etnické konflikty, príčiny a riešenia.
  Otázka č. 13 Neštátny aktéri bezpečnosti, význam a členenie
  Otázka č. 12 Negatívne javy globalizácie súvisiace s bezpečnosťou
  Otázka č. 6 Klasické a sektorové chápanie bezpečnosti
  Otázka č. 14 Nové bezpečnostné štúdie (behaviorálne, humanitárne a radikálne)
  Otázka č. 18 Reginálna bezpečnosť (všeobecná charakteristika, bezpečnosť Európy)