Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Čistota detských pieskovísk

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2322
Posledná úprava
07.10.2016
Zobrazené
4 491 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej dobe sa mamičky boja púšťať svoje deti na pieskoviská a v duchu spomínajú ako sa ako malé dievčatká na nich hrávali . Čisté a nezávadné pieskoviská nemusia byť hudbou minulosti, stačí sa zamerať na tieto hlavné oblasti:
- chov domácich zvierat
- prevádzka a údržba detských pieskovísk
- zdravotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť obyvateľstva

Na koľko súčasná doba poukazuje na veľké nedostatky čistote pieskovísk chceli sme sa v našej práci danou problematikou zaoberať. Pieskoviská sú také miesta, ktoré budú i v budúcnosti hrať veľkú úlohu na hranie detí preto je veľmi potrebné aby vyhovovali takým požiadavkám, ktoré nespôsobia zdravotné problémy detí. Aby pieskoviská uvedenej skutočnosti vyhovovali je potrebné ich neustále kontrolovať a vyhodnocovať. Naša práca sa zaoberá mapovaním pieskovísk v lokalitách mesta Nitra a chce poukázať na problémy, ktoré je potrebné riešiť pri odstránení nedostatkov. Téma práce je s pohľadu potreby a požiadaviek detí predškolského veku veľmi zaujímavá na koľko hraním sa na pieskoviskách deti nadobúdajú poznávacie schopnosti i zručnosti, ktoré potom môžu rozvíjať. Pieskoviská predstavujú riziko najmä s hľadiska výskytu domácich zvierat a následne ich výkalov. I s tohto hľadiska sú výsledky zistené počas prieskumu veľmi dôležite a určite napomôžu riešiť zistený problém.

Kľúčové slová:

pieskoviská

domáce zvieratá

mikrobiologická analýza

čistota detských pieskovískObsah:
 • 1. Úvod
  2. Teoretické východiská
  2.1.1 Požiadavky na umiestnenie pieskovísk
  2.1.2 Hlavné zásady výstavby pieskovísk
  2.1.3 Hygienické požiadavky na pieskoviská, hracie, športové a rekreačné
  2.1.4 Právne predpisy na úseku starostlivosti o pieskoviská
  2.2 Faktory a zložky ovplyvňujúce úroveň kvality pieskovísk
  2.2.1 Prostredie
  2.2.2 Domáce zvieratá - teplokrvné
  2.3 Ukazovatele znečistenia pieskovísk, ich vplyv na zdravie a prevencia
  2.3.1 Mikrobiologické ukazovatele
  3. Metodika práce
  3.1 Termíny a definície
  3.2 Výber pieskoviska
  3.3 Odber vzoriek piesku z pieskovísk
  3.4 Spracovanie vzoriek piesku na mikrobiologickú analýzu
  4. Výpočet
  5. Záver
  5.1 Vyhodnotenie grafov
  6. Použitá literatúra
  7. Prílohy

Zdroje:
 • Acta hygiena epidemiologica et mikrobiologica : príloha 15/90, Praha 12/90
 • Dieťa : časopis číslo júl - august 2000 str. 24 - 26
 • Haladová E. - Mihalská E: UHE hlavného mesta SR Bratislava,
 • prednáška " Kontaminácia pieskovísk a detských ihrísk vajíčkami helmintov, prednesená na XXI. Ostravských dňoch detí a dorastu Rožnov pod Radhoštem;
 • Mudr. Simon K. : Vyšetrovací metódy v hygiene, Praha 1954 str. 135
 • Štátni zdravotni nakladatelstvý : Základy hygienickej helmintológie, Praha 1953 str. 98 - 101
 • Tvrdoň M. : Školský atlas mikroorganizmov, Bratislava 1978 str. 12; 37 ; 43 ;
 • Woods G. - Winn. W. - Jr. Alen S. - Janda W. - Konema E. - Procop G. - Schreckenberg P. : Color Atlas and Textbook of Diagostic Mikrobilogy
 • Internet