Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Základy ekonómie (skrátené skriptá)

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
126 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2495
Posledná úprava
11.12.2016
Zobrazené
8 304 x
Autor:
defxxx
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonomika
Je tá časť spoločenského života, ktorá sa zaoberá ekonomickou činnosťou. Je to súhrn spoločensko-výrobných vzťahov, ktoré charakterizujú spoločnosť, vzťahy, ktoré vznikajú v procese: výroby, rozdeľovania, výmeny a spotreby statkov na rôznych stupňoch vývoja spoločnosti.

Základom je výroba - je to organizovaný nepretržitý proces, proces, ktorý sa neustále obnovuje=>reprodukcia, rozšírená reprodukcia - viac ako v predchádzajúcom procese.

Statok - všetky užitočné predmety, ktorými človek uspokojuje svoje potreby

Potreba - existuje veľké množstvo potrieb a tiež existujú aj rôzne predstavy o uspokojovaní týchto potrieb. Je to uvedomený alebo neuvedomený pocit nedostatku. a) potreby uspokojované hospodárskou činnosťou b) potreby neuspokojované hospodárskou činnosťou z vývojového hľadiska:
a) primárne potreby
b) sekundárne potreby

podľa naliehavosti potrieb:
a) životne nevyhnutné
b) kultúrne a luxusné podľa počtu subjektov:
a) individuálne potreby
b) kolektívne potreby
Keďže existuje veľa potrieb musí existovať aj veľa statkov.
...

Kľúčové slová:

ekonómia

trh

podnikanie

ekonomika

hospodárstvo

majetok

peniaze

typy ekonomík

statokObsah:
 • Ekonómia 1
  Úvod 3
  Ekonomika 3
  Ekonómia 5
  4 základné typy ekonomík 5
  Ekonomické zákony 6
  Hospodárstvo SR 7
  Trh 8
  Subjekty trhu 9
  Trhový mechanizmus 9
  Peniaze 10
  Vývoj peňazí 10
  Formy peňazí 10
  Funkcia peňazí 10
  Banky bankový systém 11
  Centrálna = ceduľová banka 11
  Komerčné obchodné banky 12
  Ďalšie peňažné ústavy 12
  Trh a konkurencia 14
  Výrobné faktory 14
  Pôda 15
  Práca 16
  Kapitál 17
  Služby 18
  Vývoj ekonomického myslenia 19
  Rimania 20
  Ekonomické názory stredoveku 20
  Merkantilizmus 21
  Fyziokratizmus 21
  Klasická ekonómia 22
  Teórie socializmu 23
  Neoklasická ekonómia 23
  Monetarizmus 25
  Podnikanie 26
  Podnik 26
  Štátny podnik 27
  Živnosti 27
  Obchodné spoločnosti 27
  Hospodárska politika 30
  Monetárna politika 30
  Fiškálna ( rozpočtová ) politika 31
  Dôchodková politika 33
  Nástroje 33
  Zahranično obchodná politika 33
  Nástroje 33
  Typy platidiel 34
  Finančný trh 35
  Ekonomický cyklus 36
  Inflácia 37
  Nezamestnanosť 38
  Národné hospodárstvo 39
  Ukazovatele výkonnosti ekonomiky 39
  Menové systémy 40
  Integračné zoskupenia 41
  Vzťah EU k Slovensku 42