Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Teória procesov (prof. Ing. Imrich Koštial, CSc.)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13675
Posledná úprava
04.06.2021
Zobrazené
629 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD
1.1. Cieľ predmetu :
Vytvoriť racionálnu bazu princípov na generáciu riešení
Princíp - uznané zákony
Zahrňuje poznanie všeobecných zákonitostí procesov (získať apriórne poznatky) osvojenie ich aplikácii na konkrétne procesy
1.2. Náplň predmetu
- Charakteristika procesov
- Štruktúra procesov
- Vlastnosti procesov
- Zákonitosti vybraných procesov.
1.3. Využitie predmetu
Teória zahrňuje prechod od princípov k realite. Umožňuje vychádzať s princípov - poznania a nie z pozorovania. Pozorovanie vychádza z reality ktorú nevysvetľuje - empirizmus. Osvojenie poznatkov z teórie procesov umožňuje systémový prístup, ktorý vedie rýchlejšie k optimálnemu riešeniu.

Základ systémového prístupu:
- zákonitosť,
- komplexnosť (holistický).
Diverzita a komplexnosť musia byť konzistentné s princípmi.
...

Kľúčové slová:

proces

teória procesov

systémový prístup

modularita

izomorfizmus

zonálny model

Brownov proces

Hamiltonova funkcia

medzné cykly

neceločíselná derivácia

elektrická energiaObsah:
 • 1. ÚVOD
  1.1. CIEĽ PREDMETU
  1.2. NÁPLŇ PREDMETU
  1.3. VYUŽITIE PREDMETU
  2. CHARAKTERISTIKA PROCESOV
  2.1. DEFINÍCIA PROCESOV
  2.2. ZÁKLADNÉ TYPY PROCESOV
  2.3. VNÚTORNÁ CHARAKTERISTIKA PROCESOV
  2.4. VONKAJŠIA CHARAKTERISTIKA PROCESOV
  CHOVANIE MÔŽE BYŤ
  3. ŠTRUKTÚRA PROCESOV
  3.1. VÝCHODZIE PRINCÍPY (PARADIGMY)
  3.1.1. MODULARITA PROCESOV
  3.1.2. HIERARCHIA PROCESOV
  3.1.3. IZOMORFIZMUS
  3.1.4. ADEKVÁTNOSŤ
  3.2. KLASIFIKÁCIA PROCESOV (ZONÁLNY MODEL)
  3.2.1. MEDZIZÓNOVÉ VÄZBY
  3.2.2. URČENIE KONKRÉTNEHO PROCESU V ZÓNOVEJ HIERARCHII
  3.2.3. ZÁKONY HIERARCHIE PROCESOV
  3.3. ELEMENTÁRNE PROCESY
  3.4. KINETIKA PROCESOV
  3.5. DISKRÉTNE PROCESY
  3.6. STOCHASTICKÉ NÁHODNÉ PROCESY
  3.6.1. BROWNOV PROCES
  3.6.2. TRAJEKTÓRIE PROCESOV
  4. CHOVANIE PROCESOV
  4.1. VARIAČNÉ PRINCÍPY
  4.1.1. HAMILTONOVA FUNKCIA
  4.2. POTENCIÁLNE FUNKCIE A ICH VLASTNOSTI
  4.2.1. MEDZNÉ CYKLY
  4.3. FÁZOVÉ TRAJEKTÓRIE A KRITICKÉ BODY
  4.3.1. TYPY OSOBITNÝCH BODOV
  4.4. MODÁLNA CHARAKTERISTIKA PROCESOV
  4.4.1. MODÁLNA APROXIMÁCIA
  4.4.2. KANONICKÁ TRANSFORMÁCIA
  4.5. STABILITA PROCESOV
  4.5.1. DEFINÍCIA POJMU STABILITY
  4.5.2. ORBITÁLNA STABILITA
  4.5.3. ASYMPTOTICKÁ ORBITÁLNA STABILITA
  4.5.4. KRITÉRIÁ STABILITY
  4.6. NÁHODNÉ CHOVANIE
  4.7. CHAOTICKÉ CHOVANIE
  4.7.2. DETEKCIA CHAOSU
  4.7.3. KRITÉRIA CHAOSU
  4.8. SAMOORGANIZÁCIA
  4.8.1. ORGANIZÁCIA
  4.8.2. SAMOORGANIZÁCIA
  4.8.3. DYNAMIKA POPULÁCIÍ
  4.9. PROCESY S NECELOČÍSELNÝMI DERIVÁCIAMI
  4.9.1. FRAKTALITA
  4.9.2. DRSNOSŤ

Zdroje:
 • Koštial, I.: Automatizované systémy riadenia technologických procesov I., VŠT Košice 1983
 • Krempašský a kol.: Synergetika, Alfa
 • Haken: Synergetika, Nauka