Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Teória a metodológia sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39138
Posledná úprava
26.12.2011
Zobrazené
2 838 x
Autor:
petto
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Je to výcuc z knihy Štefana Strieženca - Teória a metodológia sociálnej práce - 2006. Celý text je presne podľa obsahu knihy, ale sú vypísané len podstatné a dôležité veci.

I. Globálne problémy sociálneho života človeka
1.1 Globálne problémy súčasného sveta
„ Profesia sociálnej práce, podporuje sociálne zmeny, riešenie problémov a medziľudských vzťahov, ich delegovanie na ľudí a oslobodzovanie ľudí, aby sa zvyšoval ich blahobyt.“ (Valné zhromaždenie MFSP, Montreal, júl 2000)

Globalistika
- teória, ktorá skúma základné otázky existencie a vývoja svetovej spoločnosti ako celku na základe multidisciplinárneho výskumu spoločenských vied a prírodných vied ( zachovanie svetového mieru a otázky odzbrojenia, ekologická problematika, otázky populácie a zabezpečenia obyvateľstva potravinami,...)  

Globalizácia
- patrí k sociálnym problémom, u ktorých zdanlivo chápeme ich obsah, v skutočnosti však nie sme schopní ho zadefinovať, či dokonca sa pri výklade tohto pojmu v zásade rozchádzame
- stáva sa najväčšou šancou i hrozbou pre ľudstvo, rozporuplné názory na ňu sú spôsobené tým, že nedokážeme tento fenomén presne interpretovať
- dochádza k spochybeniu sociálnych, právnych a kultúrnych istôt, mení sa životný štýl, organizácia spoločnosti

Systémový prístup
- naráža na celosvetové otázky spojené s problémami sociálneho rozvoja, problémami byrokratického zabezpečovacieho systému Sociálny ochrana
- je odvodzovaná od oficiálnej hranice núdze, naráža na nerovnomernosť vývoja sveta, jej riešenie je viac menej zamerané iba na kuratívnu ochranu
- účinnosť sa prejavuje len smerom k chudobným pomoc žijúcim v nedostatku

Prerozdeľovanie
- je nerovnomerné, príjmy rastú, bieda sa zväčšuje
- obyvateľstvo bohatých krajín žije dlhšie, takúto politiku je potrebná v záujme vytvárania rovnováhy zvrátiť, aby sa prístup k zdrojom rozdeľoval spravodlivejšie medzi krajinami, regiónmi i ľuďmi

Globálne problémy
- chudoba a s ňou súvisiace nerovnomerné rozdelenie bohatstva vo svete
- tieto problémy spôsobuje nespravodlivé nastavenie parametrov medzinárodného obchodu a globálnej ekonomiky, nadmerný totálny konzum a neudržateľné vzorce výroby a spotreby podporované reklamou, preľudnenie, zaostalosť, nezamestnanosť, nerovnoprávne postavenie žien a menšín , otázky uplatňovania ľudských práv a tým aj politickú nestabilitu

Chudoba
- stav charakteristický nedostatkom základných životných prostriedkov a prístupom k službám, keď jedinec, rodina alebo sociálna skupina nemôže z vlastných prostriedkov uspokojovať nevyhnutné životné potreby
- situácia, keď príjmy nepostačujú na krytie existenčného minima

Existenčné minimum
- minimálna úroveň príjmu, ktorá umožňuje základnú existenciu človeka
(odev, prístrešie, strava)

Sociálne minimum
- príjem, ktorý odráža celkovú životnú úroveň v danej spoločnosti
...

Kľúčové slová:

globálne problémy

ľudský život

hodnoty

metodológia

teória

terminológia

manažment v SP

sociálna prácaObsah:
 • 1. Globálne problémy sociálneho života človeka
  2. Základné hodnoty sociálneho života človeka a jeho práva
  3. Metodologické problémy sociálnej práce
  4. Teória sociálnej práce
  5. Metodika sociálnej práce
  6. Terminológia sociálnej práce
  7. Manažment v sociálnej práci
  8. Sociálna práca ako odbor vzdelávania
  9. Sociálna práca v strategiskom riešení trvalého sociálneho rozvoja

Zdroje:
 • Strieženec Štefan - Teória a metodológia sociálnej práce. 2006.