Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 007   projektov
0 nových

Stavba počítačov

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
10,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10343
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
2 593 x
Autor:
triniti007
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Predložený učebný text, určený pre študentov IV. ročníka FEI, ktorých odborný záujem sa orientuje na technické prostriedky výpočtových systémov a informatiky, predstavuje náplň prednášok predmetu "Stavba počítačov". Návrh technických prostriedkov počítača prechádza troma etapami. Prvou z nich je návrh architektúry počítača, ktorá definuje jeho funkcie, vlastnosti, správanie sa a špecifikáciu jeho vstupov a výstupov a prípadne i na abstraktnej úrovni jeho štruktúru. Druhou etapou je logický návrh, ktorý reprezentuje konkretizáciu štruktúry počítača na úrovni funkčných blokov a logických schém, ich vzájomné prepojenie a spôsob spracovania informácií v tejto štruktúre. Tret'ou etapou je obvodový návrh počítača zameraný na výber najvhodnejších elektronických prvkov vyplývajúcich z logického návrhu, ich usporiadania vzájomného prepojenia, montáže, riešenia napájania, spoľahlivosti a dosiahnutie požadovaných technicko-ekonomických parametrov.

Kľúčové slová:

stavba počítačov

riadiace automaty

unitárne kódovanie

mikroinštrukcie

optimalizácia

logika

kanonická metóda

číslicový systém

operačná časťObsah:
 • Úvod
  1 číslicové systémy, ich. funkčná a štruktúrna organizácia
  1.1 Základné pojmy a definície
  1.2 Dekompozícia číslicového systému na operačnú a riadiacu časť
  1.3 Základné princípy navrhovania číslicových systémov
  2 Analýza operačnej časti číslicového systému
  2.1 Štruktúra a matematický model operačnej časti
  2.2 Opis procesov v operačnej časti
  2.2.1 Pojmy súvisiace s dekompozíciou
  2.3 Deskriptívny jazyk pre opis operačnej časti
  2.3.1 Popis slov a polí
  2.3.2 Popis premenných
  2.3.3 Dvojkové výrazy
  2.3.4 Mikrooperácie
  2.3.5 Logické podmienky
  3 Analýza riadiacej časti číslicového systému
  3.1 Modelovanie mikroprogramu konečným automatom
  3.2 Štruktúra riadiacej časti 43 4 Základné prvky číslicového systému
  4.1 Obvody pre pamatanie údajov
  4.1.1 Preklápacie obvody
  4.1.2 Registre
  ...
  6 Syntéza riadiacej časti číslicovych systémov
  6.1 Riadiace automaty s pevnou funkciou
  6.1.1 Princíp intemretácie mikroprogramu riadiacim automatom
  6.1.1.1 Interpretácia mikroprogramu Mealyho automatom
  6.1.1.2 1ntetpretácia mikroprogramu Mooreho automatom
  6.1.2 Štruktúrna organizácia riacliacich automatov s pevnou logikou
  6.1.3 Metódy syntézy riadiacich automatov
  6.1.3.1 Kanonická metóda
  6.1.3.2 Metóda distribúcie riadiacich signálov
  6.1.3.3 Metoda unitárneho kódovania
  6.2 Riadiace automaty s programovateľnou funkciou
  6.2.1 Štruktúrna organizácia mikroprogramového automatu
  6.2.2 Štruktúra mikroinštrukcií
  6.2.2.1 Formáty mikroinštrukcií
  6.2.2.2 Adresovanie mikroinštrukcií
  6.2.2.3 Špecializované mikroinštrukcie
  6.2.2.3.1 Mikroinštrukcie pre viaccestné vetvenie
  6.2.2.3.2 Reziduálne mikroinštrukcie
  6.2.3 Interpretácia mikroopetácií
  6.2.4 Optimalizácia mikroprogramov
  6.2.4.1 Kompakcia mikroprogramov
  6.2.4.2 Kódovanie mikroinštrukcií
  6.2.5 Pamäte mikroprogramov
  6.2.6 Riadenie procesu spracovania mikroprogramov
  6.2.7 Syntéza mikroprogramovych automatov
  Literatúra

Zdroje:
 • Majorov, S.A., Novikov, G.I.: Štruktura elektronnych vyčisliternych mašin, Mašmostrojenie, Leningrad 1979, 383 s.
 • Frištacký, M.: Algebraický model mikroarchitektúry číslicového systému. In: Zbomík konferencie Mikrosystém '88, Dom techniky, Bratislava 1988, s. 27-28.
 • Szántó L. a kol. : Projektování integrovaných obvodú systémem API. ČSVTS Tesla VUST, Praha 1987, s. 171.
 • Szántó, Z.: Automatizácia navrhovania integrovaných obvodov. In: Zborník konferencieMilcrosystém '88, Dom techniky, Bratislava -1988, s. 3-5.
 • Jelšina, M: Multiprocesor Robot Control System Using Microprogramming. In. Sinha, Mcroprocessor - based Control systems. D. Reidel publ. comp., Dordrecht, Holland 1986, s. 223-247.
 • Frištacký, IVI - Kolesár, M. - Kotočová, IV/ : Číslicové počítače. Logický návrh ES VŠT Bratislava 1982, 236 s.
 • Jelšina, M: Číslicové počítače (II vydanie), VŠT v ALFA, Bratislava 1985.
 • Baranov, S.I.: Sintez mikroprogramnych automatov. Enetta, Leningrad 1979.
 • Frištacký, IVI - Kotočová, M. : A systernatic approach to mikroprogram control unit design. Elektrotechnický časopis, roč. 34 (1983), č. 10-11, s. 816-832.
 • Samofalov, K.G., Komejčuk, V.J., Tarasenko, V. Z.: Cifrovyje elektronnyje vyčislitel'nyje mašiny. Vyššaja slcola, Kijev 1983.
 • Bernard, J. Hugon, J.: Od logických obvod'il k milcroprocesotiim SNTL, Praha 1984.
 • Jansen, J.H.: Kurs cifrovej elektronilcy. Mir, Moskva 1987, cliel (preklad holandčtiny).
 • Potemlán, J.S.: Funkcionaľnyje uzly cifi-ovoj avtomatiky Energoizdat, Moskva 1988, 317 str.
 • Tokheim, R.: Digital Electronics by R. Tokheim. McGraw-Pfill, Inc., New York 1984.
 • Zelený,O.,Némec, Z.: lvfikroprogramování SNTL, Praha 1990.
 • Dasgupta, S., Tartar, J.: The identifikation of maximal parallelism in straight-line mikroprograms. LEEE Transsaction on Computers, C-25, 1976, č. 10, s. 986 - 992.
 • Kravcov, L.Ja , Čarnickij, G.I.: Projektirovanie mikroprogramnych ustrojstv upravlenija Energia, Leningrad 1976, 145 str.
 • Mick, J., Brick, J.: Bit - slice mikroprocessor design. McGrav Hill comp. New York 1980.
 • The Am 2900 Family Data Book With Related Support Circuits. AMD Inc., California 1979.
 • Mano, M: Computer system architecture. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1976. Katalog Tesla Čislicové integrované obvody. Polovodičové pamäte, Tesla, Rožnov 1987.
 • Syrovátko, M, Čemoch, B.: Zapojení s integrovanými obvody. SNTL, Praha 1984.
 • Katalog elektronických součástek, konstiukčných dilú, bloká a piistrojá, Tesla Eltos, Praha 1986.
 • Blatný, J., Drábeic, V., Schwarz,J.,Vejvoda,N.: Číslicové počítače I EĹ FEL VUT, Bmo 1988.
 • Siewiorelc, D,C., Bell, C.G, Newell, A: Computer structures: Principles and examples. McGraw Hill, Inc., New York 1982.
 • Weste, N.HE.,Eshraghian, K: Priciples ofClvIOS VISI design. A systems perspectives. Addi son -Wesley, 1985.