Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
9 nových

Skripta z predmetu Organizačné správanie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
626 x
Veľkosť
9,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3878
Posledná úprava
14.06.2017
Zobrazené
7 172 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačné správanie je v odbornej literatúre a manažérskej praxi na Slovensku relatívne nový pojem. Na rozdiel od hospodársky vyspelých krajín, kde sa s týmto pojmom stretávame už vyše pätnásť rokov, v našej odbornej literatúre sa začal používať iba pred niekoľkými rokmi. Ako vyplýva už z jeho názvu, organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese. Ide o pracovný proces, ktorý prebieha v inštitúciách, na označenie ktorých používame spoločný názov organizácie. Súčasný svet je svetom organizácií. Organizácie vytvárajú ľudia preto, aby mohli dosiahnuť ciele, ktoré jednotlivec z rôznych dôvodov nemôže dosiahnuť individuálne. Procesy, ktoré v týchto organizáciách prebiehajú, tiež realizujú ľudia. Napokon produkt činnosti organizácie slúži na uspokojenie potrieb ľudí. Už na základe toho možno dokumentovať nezastupiteľnú úlohu človeka a jeho význam pre efektívne fungovanie organizácie.

Organizačné správanie integruje poznatky, ktoré sa v oblasti manažmentu uplatňujú od vzniku manažmentu ako vednej disciplíny a ktoré sa postupne obohacovali v rámci takých disciplín ako je organizácia práce, priemyselná (industriálna) psychológia, prípadne aj ďalších príbuzných disciplín.
Organizačné správanie sa zaoberá tiež manažérskou prácou. Preto jeho obsah tvoria aj otázky súvisiace s mocou a jej uplatňovaním, vedením ľudí, ich motiváciou, ale aj riešením konfliktov na pracovisku, organizačným dizajnom a podobne. Preto je organizačné správanie integrálnou súčasťou študijných programov každej významnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá poskytuje vzdelávacie programy v oblasti manažmentu.

Kľúčové slová:

organizácia

správanie

skupina

tím

organizačná kultúra

organizačná dynamikaObsah:
 • ÚVOD 5
  1. ORGANIZAČNÉ SPRÁVANIE A MANAŽMENT 7
  1.1 Čo je organizačné správanie 7
  1.2 Historické základy organizačného správania 8
  1.3 Vedecké základy organizačného správania 11
  1.4 Povaha a hlavné znaky organizácií 11
  1.5 Manažment ako proces 13
  1.6 Manažéri v organizácii 15
  1.7 Obsah manažérskej práce a jej charakteristika 17
  2. KONTEXT ORGANIZAČNÉHO SPRÁVANIA 21
  2.1 Organizačné správanie, pracovné prostredie a pracovná sila 21
  2.2 Organizačné správanie a globalizácia hospodárstva 22
  2.3 Organizačné správanie, etika a sociálna zodpovednosť 24
  3. JEDNOTLIVCI V ORGANIZÁCII 28
  3.1 Osobnosť ajej základné charakteristiky 28
  3.2 Percepcia 42
  3.3 Učenie sa a jeho posilnenie 55
  3.4 Postoje a hodnoty 64
  3.5 Stres v pracovnom procese 79
  3.6 Pracovná motivácia, teoretické prístupy a uplatnenie v praxi 92
  3.7 Emociálna inteligencia 107
  3.8 Psychologický kontrakt 113
  3.9 Prístupy k dizajnu práce 118
  4. SKUPINY A TÍMY V ORGANIZÁCII 124
  4.1 Pracovná skupina ajej charakteristiky 128
  4.2 Klasifikácia pracovných skupín 138
  4.3 Dynamika pracovnej skupiny 139
  4.4 Správanie sa skupiny 152
  4.5 Súdržnosť a výkonnosť pracovnej skupiny 156
  4.6 Tímy v organizácii 159
  4.7 Efektívnosť tímov a skupín 167
  5. PROCESY V ORGANIZAČNOM SPRÁVANÍ 177
  5.1 Komunikácia 177
  5.2 Prístupy k rozhodovaniu 197
  5.3 Vyjednávanie 210
  5.4 Moc a organizačná politika 219
  5.5 Vedenie ľudí 227
  5.6 Rozvoj kariéry pracovníkov 237
  5.7 Nezhody na pracovisku 245
  5.8 Negatívne správanie sa na pracovisku 253
  5.9 Riešenie pracovných konfliktov 261
  6. MANAŽMENT ORGANIZAČNEJ DYNAMIKY 271
  6.1 Organizačná kultúra 272
  6.2 Rozdiely v organizačnej kultúre a organizačné správanie 292
  6.3 Organizačný dizajn 301
  6.4 Organizačný rozvoj a rozvoj manažmentu 314
  6.5 Manažment zmeny 325
  7. ORGANIZAČNÉ SPRÁVANIE PRE 21. STOROČIE 340
  7.1 Teória chaosu a jej uplatnenie v manažmente 340
  7.2 Nový model organizácie 343
  ZÁVER 345
  LITERATÚRA 346