Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Skriptá z predmetu Finančné a ekonomické analýzy

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39824
Posledná úprava
22.03.2012
Zobrazené
695 x
Autor:
Mischu277
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rýchly rozvoj obchodov a neustále zmeny, súvisiace s prechodom na trhové hospodárstvo si vyžadujú potrebu zhodnocovania finančného hospodárenia podnikov. Súčasné obdobie je navyše poznamenaná výraznými zmenami vo finančnej oblasti, ktoré sú doprevádzané mnohými finančnými inováciami, ktoré majú prispieť k rastu účelnosti a hospodárnosti všetkých podnikových aktivít a k plneniu základných ekonomických cieľov, vzniká potreba, aby podnik neustále zhodnocoval svoju finančnú situáciu.

Kľúčové slová:

finančná analýza

skriptá

ekonomická analýzaObsah:
 • Úvod 2
  1. Finančná analýza a ciele firmy 3
  2. Postavenie a úlohy finančnej analýzy v trhových podmienkach 4
  3. Pramene údajov pre finančnú analýzu 4
  4. Finančná analýza podniku 9
  1. Základná charakteristika 9
  2. Význam FA 10
  3. Predpoklady uskutočnenia FA 10
  4. Užívatelia výstupov FA 11
  4.5.Členenie FA 12
  4.6.Postup FA 13
  5. FA ex post 17
  1. FA finančnej stability a výnosovej situácie 17
  2. FA finančných a nefinančných informácií 25
  3. Pyramídová analýza finančných ukazovateľov 31
  1. DuPont systém 31
  2. Pyramída ukazovateľa ROCE 32
  6. Analýza majetku a kapitálu podniku 33
  1. Majetková štruktúra 34
  2. Kapitálová štruktúra 37
  1. Optimálna finančná štruktúra 40
  2. Náklady kapitálu 41
  3. Čistá situácia podniku 42
  4. Čistý pracovný kapitál 43
  7. FA ex ante 44
  1. Metódy bodového hodnotenia 45
  2. Matematicko-štatistické metódy predikcie finančnej situácie 46
  7.2.1. Jednorozmerná diskriminačná analýza 47
  7.2.2. Viacrozmerná diskriminačná analýza 48
  7.2.3. Metódy multikriteriálneho prognózovania 50
  8. Analýza nákladov a zisku 51
  1. Všeobecný pohľad na náklady pri riadení a rozhodovaní 52
  2. Kalkulácia nákladov 55
  1. Kalkulácia úplných nákladov 55
  2. Kalkulácia neúplných nákladov 56
  8.2.2.1. CVP analýza 57
  Použitá literatúra 63