Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Sieťové služby a internet

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6998
Posledná úprava
23.08.2018
Zobrazené
1 718 x
Autor:
refractory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výpočtová technika je jednou z generačných premien v histórii ľudstva. Jej rozvoj je natoľko búrlivý, že od drahých zariadení určených pre vojenské a špičkové priemyselné aplikácie sa behom necelých tridsiatich rokov rozšírila až do škôl a domácností ako výhodné informačné médium a prostriedok poučenia i zábavy; súčasne zaplavila konštrukčné kancelárie, reklamné a filmové štúdiá, nemocnice a svoje uplatnenie si našla aj v móde, automobilizme, letectve, umení.
Ako aj vyplýva z predchádzajúcich riadkov, vývoj ľudstva je zviazaný s procesom získavania, spracovania, prenosu a záznamu informácie. Ak k tomu prirátame, že najviac informácií človek získava zrakom, dnešné počítače tomu už veľmi napomáhajú. Uveďme si krátky historický prehľad, ktorého dôsledkom bol vývoj výpočtovej techniky.

Kľúčové slová:

sieťové služby

internet

klient

server

bios

Linux

Unix

adresáre

súbory

počítačové siete

datagramy

Telnet

elektronická pošta

HTML

menná služby

agentové systémyObsah:
 • 1 Úvod
  2 Základná koncepcia číslicového počítača
  2.1 Počítače riadené tokom inštrukcií (von neumannovské počítače)
  2.2 Princetonská a harvardská architektúra
  2.3 Počítače riadené tokom údajov (data-flow systémy)
  2.4 Klasifikácia číslicových počítačov
  2.4.1 Klasická klasifikácia
  2.4.2 Flynnova klasifikácia
  3 Reprezentácia informácií v počítači
  3.1 Analógové zobrazenie informácií
  3.2 Číslicové zobrazenie informácií
  3.3 Typy informácií
  3.3.1 Logické informácie
  3.3.2 Číselné informácie
  3.3.2.1 Číselné sústavy
  3.3.2.2 Prevody medzi sústavami
  3.3.2.2.1 Prevod celej časti čísla z desiatkovej sústavy do sústavy so základom z¹10
  3.3.2.2.2 Prevod desatinnej časti čísla z desiatkovej sústavy do sústavy so základom z¹10
  3.3.2.2.3 Prevod celej časti čísla zo sústavy so základom z¹10 do desiatkovej sústavy
  3.3.2.2.4 Prevod desatinnej časti čísla zo sústavy so základom z¹10 do desiatkovej sústavy
  3.3.2.2.5 Prevod medzi sústavami so základom rovným mocnine číska 2
  3.3.2.3 Dvojková, osmičková a šestnástková aritmetika
  3.3.2.4 Kódovanie číselných informácií
  3.3.2.4.1 Priamy kód
  3.3.2.4.2 Inverzný kód
  3.3.2.4.3 Doplnkový kód
  3.3.2.4.4 Dvojkovo-desiatkový kód (bcd kód)
  3.3.3 Zobrazenie nečíselných údajov
  3.3.3.1 Znakové (textové) informácie
  3.3.3.2 Grafické informácie
  4 Operačný systém
  4.1 Architektúra operačného systému
  4.1.1 Bios
  4.1.2 Jadro operačného systému
  4.1.3 Nadstavby operačného systému
  4.2 Štart operačného systému
  4.3 Zariadenia operačného systému
  4.3.1 Znakové zariadenia
  4.3.2 Blokové zariadenia
  4.3.3 Organizácia údajov na zariadeniach
  4.3.3.1 Súbory
  4.3.3.2 Adresáre (katalógy)
  4.3.3.2.1 Štruktúra adresárov
  4.3.3.2.2 Cesta a úplné meno súboru
  5 Unix
  ...
  7 Počítačové siete
  7.1 Rozdelenie počítačových sietí
  7.2 Realizácia sieťovo-závislých vrstiev
  7.2.1 Prenosové médiá počítačových sietí
  7.2.2 Metódy prístupu na prenosové médium
  7.2.3 Druhy prenosov
  7.2.4 Odolnosť voči chybám pri komunikácii
  7.3 Realizácia aplikačných vrstiev
  7.3.1 Model klient-server
  7.3.2 Typy služieb na báze modelu klient-server
  7.3.3 Agentové systémy
  8 Internet a jeho sieťový model
  8.1 Adresácia v internete
  8.2 Datagramy, segmenty, pakety
  8.3 Internet protocol (ip)
  8.4 Transmission control protocol (tcp)
  8.5 User datagram protocol (udp)
  9 Základné služby internetu
  9.1 Menná služba (dns)
  9.2 Identifikácia používateľov internetu
  9.3 Elektronická pošta (e-mail)
  9.3.1 Procesný model služby e-mail
  9.3.2 Poštové protokoly
  9.3.2.1 Smtp
  9.3.2.2 Pop a imap
  9.3.3 Program elektronickej pošty pine
  9.4 Prenos súborov - ftp
  9.5 Telnet
  9.6 Irc
  9.7 Gopher
  9.8 World wide web (www)
  9.8.1 Internet explorer
  9.8.2 Hypertext transfer protocol (http)
  9.8.3 Jazyk html a tvorba www stránok
  9.8.3.1 Štruktúra html dokumentu
  9.8.3.2 Základné formátovanie textu v html dokumente
  9.8.3.3 Kaskádové štýly
  9.8.3.4 Zoznamy v html dokumente
  9.8.3.5 Odkazy v html dokumente
  9.8.3.6 Grafika a html dokument
  9.8.3.7 Tabuľky v html
  9.8.3.8 Rámce v html
  9.8.3.9 Formuláre v html
  9.8.3.10 Ďalšie možnosti jazyka html a obslužné skripty
  9.8.4 Interaktívna tvorba www stránok, html editory
  10 Záver
  11 Prílohy
  11.1 Textové editory v os unix
  11.1.1 Riadkový editor ed
  11.1.2 Obrazovkový editor vi
  11.1.2.1 Štartovanie editora vi
  11.1.2.2 Ukončenie editora vi
  11.1.2.3 Pohyb kurzora v editore vi
  11.1.2.4 Vkladanie, prepisovanie, mazanie, hľadanie, kopírovanie, presun a obnovenie textu
  11.1.2.5 Práca so súbormi v editore vi
  11.1.2.6 Prostredie editora vi
  11.1.3 Niektoré ďalšie editory
  11.2 Príkazový interpreter sh
  11.2.1 Príkazy
  11.2.2 Interné príkazy shellu
  11.2.2.1 Interné príkazy vetvenia a cyklov
  11.2.2.2 Ostatné interné príkazy shell-u
  11.2.3 Substitúcia príkazov
  11.2.4 Substitúcia premennej
  11.2.5 Generovanie mena súboru, znaky hromadného výberu
  11.2.6 Potlačenie špeciálneho významu znakov
  11.2.7 Vstup a výstup
  11.2.8 Prostredie
  11.2.9 Vykonanie príkazu
  11.2.10 Argumenty pri spustení príkazového interpretra
  12 Odporúčaná rozširujúca literatúra

Zdroje:
 • Brodský J., Skočovský L.: Operační systém Unix a jazyk C. Praha, SNTL 1989
 • Lhotka L.: Server v Internetu. České Budějovice, Kopp 1997
 • Šmrha P., Rudolf V.: Internetworking pomocí TCP/IP. České Budějovice, Kopp 1994
 • Csontó, J., Hatala, M.: Vstup do sveta Internetu pre začiatočníkov a pokročilých. Košice, ELFA 1997
 • Tanenbaum A.S., Maarten van Steen: Distributed Systems, Principles and Paradigms, Prentice Hall, 2002