Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Počítačová podpora výrobných technológii - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8222
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
1 709 x
Autor:
dzorky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Systém PRO/ENGINEER patrí do skupiny komplexných CAD systémov. Skratka CAD (Computer Aided Design) charakterizuje systémy predstavujúce počítačový návrh resp. počítačom podporovaný návrh súčiastky, alebo počítačovú podporu tvorby konštrukčnej dokumentácie. Ide o systémy predstavujúce programové vybavenie pre matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností. Patria sem úlohy interaktívneho konštruovania, vytváranie grafických modelov objektov, manipulácia s modelmi a transformácia týchto modelov do digitálnej formy. Okrem grafických činností CAD systémy umožňujú realizovať aj inžinierske výpočty, ktoré sa niekedy nazývajú aj ako:

CAE (Computer Aided Engineering) - počítačom podporované inžinierske práce. Využitie počítačov pri konštrukčnom návrhu sa zo začiatku využívalo len na racionalizáciu práce pri kreslení. Prvé systémy boli skôr ”elektronické rysovacie dosky”. Postupne tieto systémy umožňujú modelovať i fyzikálne vlastností, analyzovať a simulovať navrhnuté vlastností. Nastáva prechod od dvojrozmerného (2D) modelovania na objemové (3D) modelovanie a parametrické modelovanie.

Systém Pro/ENGINEER obsahuje taktiež profesionálne prostriedky podporujúce verifikáciu NC programov pre riadiace systémy obrábacích strojov. Patrí teda do skupiny počítačových systémov označovaných skratkou CAM (Computer Aided Manufacturing) - systémy predstavujúce počítačom podporovanú výrobu. CAM systémy zahrňujú počítačové číslicové riadenie (CNC) výrobnej techniky, robotov, medzioperačnej dopravy výrobkov, polotovarov, náradia a pod. Patrí sem automatizované operatívne riadenie výroby na dielenskej úrovni, číslicovo riadené výrobné systémy, automatizované dopravníky, automatizované sklady a pod. Vývoj v oblasti CAM systémov podmienil rozširovanie NC techniky. Rozvoj CAM systémov súvisel s vývojom NC a CNC technicky a systémov. Postupne sa začali integrovať CAD, CAPP (Computer Aided Process Planning) - systémy počítačovej podpory pri návrhu technologickej dokumentácie a CAM systémy do jedného systému, ktorý je známy pod názvom CAD/CAM. Tieto systémy integrujú modelovanie súčiastky a jeho konštrukčný návrh, návrh technologickej dokumentácie vo forme NC programov a operatívne riadenie výroby do jedného počítačového systému. CAD/CAM systémy sú v súčasnosti veľmi populárne a prežívajú svoj výrazný rozvoj. Výhodou týchto systémov je, že dokážu riešiť komplexnejšie a zložitejšie úlohy. Integrujúcou časťou CAD/CAM systémov je model výrobku.

Kľúčové slová:

počítačová podpora

hardvér

rozširujúce moduly

ovládacie prvky

dokumentácia

zostavaObsah:
 • 1. CAD/CAM/CAE systém Pro/ENGINEER 4
  1.1 Predstavenie, výrobca, história, možnosti použitia 4
  1.2 Hardvér pre systém Pro/ENGINEER 12
  1.3 Pro/ENGINEER Foundation - základné jadro systému 12
  1.4 Vylepšenia v Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 14
  1.5 Rozširujúce moduly Pro/ENGINEER Foundation. 16
  1.6 Výpočtové moduly systému Pro/ENGINEER - Pro/MECHANICA. 18
  1.7 Moduly systému Pro/ENGINEER pre správu dát (Product Data Management) 19
  1.8 Doplnkové moduly systému Pro/ENGINEER 19
  1.9 Výrobné moduly systému Pro/ENGINEER 20
  2. 3D Modelovanie - základy práce 22
  2.1 Ovládacie prvky systému Pro/ENGINEER 22
  2.2 3D model - príklady konštrukcie 29
  2.3 Výkresová dokumentácia 44
  2.4 Práca so zostavou 48
  3. Úlohy na precvičenie 51
  Literatúra 54