Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Počítače v elektroenergetike

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7722
Posledná úprava
09.05.2018
Zobrazené
1 067 x
Autor:
refractory
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Riadenie priemyselných procesov má svoje korene vo veľkých priemyselných odvetviach označovaných niekedy anglickou skratkou 4P
(paper, petrochemical, paint and pharmaceuticals). Je pre ne typicképoužitie veľkého množstva prístrojov a senzorov merajúcich také premenné
ako tlak, teplota, prúdenie a hladiny rôznych materiálov a na druhej strane množstvo riadených prvkov ako sú napríklad čerpadlá, pumpy, ohrievače, motory atď. Tieto prvky majú implementovaný veľký diel automatického riadenia ako sú spätné väzby, krokovanie, vzájomná náväznosť aalgoritmické riadiace schémy. Moderné riadiace systémy sú veľmi zložité a drahé.
Veľké systémy sa vo všeobecnosti spoliehajú na vzájomne informačne prepojené mikropočítače s veľkou škálou "inteligentných" vstupnovýstupných podsystémov vybavených príslušnými programovými prostriedkami. Tieto programové prostriedky sú v jednoduchších alebo veľmi špecializovaných systémoch uzavreté, t.j. koncový užívatel' nemôže ľubovoľne pridávať vlastné vstupno-výstupné obvody alebo špeciálne obslužné rutiny a ani prepojiť systém s iným počítačom. V moderných systémoch je tendencia vytvárať otvorené systémy, ktoré sú veľmi flexibilné a ľahko rozširovateľné.

Kľúčové slová:

elektroenergetika

priemyselný proces

mikropočítače

počítače

prvokObsah:
 • 1 Aplikácia komunikačných systémov v priemysle
  2 Definície základných pojmov
  3 Rozhranie RS 232
  4 Rozhrania RS 422 a RS 423
  5 Rozhranie RS 485
  6 Priemyselné zbernice
  Profibus
  Bitbus
  Interbus - S.
  CAN
  DIN - Messbus
  7 Záver