Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Metrológia a priemyselné merania

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3056
Posledná úprava
27.02.2017
Zobrazené
991 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

Úvod
Metrológia je veda o meraní. Meranie je proces zberu, prenosu a spracovania informácie o meranej veličine s cieľom získať kvantitatívny výsledok jej porovnaním so zvolenou stupnicou alebo jednotkou veličiny v tvare vhodnom pre ďalšie použitie človekom alebo strojom.

Kľúčové slová:

metrológia

gauss

chyba merania

jav

veličinaObsah:
 • Predslov
  Úvod
  Stručný historický vývoj metrológie.
  I. Štatistická matematika v metrológii.
  1. Základné úlohy štatistickej matematiky v metrológii.
  2.Chyby merania.
  2.1 Základné definície chýb merania.
  2.2 Chyba merania pri priamej metóde merania.
  2.3 Chyba merania pri nepriamej metóde merania.
  3. Náhodný jav.
  3.1 Základné pojmy .
  3.2 Gaussov zákon normálneho rozdelenia (gznr) .
  3.3 Najpravdepodobnejší odhad skutočnej hodnoty meranej veličiny.
  3.4 Pravdepodobná chyba jednotlivého merania .
  3.5 Základné štatistické charakteristiky .
  4. Presnosť merania a jej urćenie .
  4.1 Úvod .
  4.2 Meranie v kvalitatívnej triede c .
  4.3 Meranie v kvalitatívnej triede b .
  4.4 Meranie v kvalitatívnej triede a .