Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Časti strojov- skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
186 x
Veľkosť
2,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4270
Posledná úprava
12.08.2017
Zobrazené
1 827 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka: Prečo treba konštruovať? - aby si ľudia mohli uspokojovať svoje potreby (Prof.Vl.Hubka Konstrukční náuka - Obecný model postupu pri konstruování.)
Cieľ konštr. - uspokojenie potreby,
Pre dosiahnutie cieľa sú potrebné prostriedky (napr. Robinson potreboval palicu na zhodenie banána (sekera, môže zrúbať strom)).
- väčšinou ale prostriedky nie sú v požadovanom stave (napr. palica môže byť, ale krátka). Preto musíme prostriedky do požadovaného stavu 'transformovať'.
Vstupom je vhodný objekt, prebehne transformačný proces (technológia) => výstupom je požadovaný stav objektu.

Kľúčové slová:

konštruovanie

únavový lom

dimenzovanie

zvárané stroje

kliny

lepené spojeObsah:
 • 1. Význam, ciele s obsah kurzu
  2. Metodika konštruovania
  1.1. Konštrukčný proces (KP) (viď. fázy vzniku techn. systémov)
  1.2. Model konštrukčného procesu
  1.3. Štruktúra konštrukčného procesu
  1.4. Postup pri konštruovaní
  1.5. Konštrukčná taktika
  3. Zásady dimenzovania
  3.1. Medzné stavy
  3.2. Únavový lom
  3.3. Klasffikácia p~emenlivého zaiaženia
  3.4. Spracovanie náhodného zat'ažovacieho procesu
  3.4.1. Schématizácia náhodného procesu
  3.5. Základné charakteristiky únavového procesu
  3.6. Vplyv stredného napätia na únavu
  3.7. Vplyv koncentrácie napätia a deformácie na únavovú pevnosť
  3.8. Výpočet únavovej pevnosti
  3.9. Miera bezpečnosti (voči únavovému lomu)
  3.9.1. Miera bezpečností pri viacosej napätosti
  4. Spoje
  4.1. Zvárané spoje
  4.1.1. Staticky zaťažené zvárané spoje
  4.2. Spájkované spoje
  4.3. Lepené spoje
  4.4. Nitové spoje
  4.5. Skrutkové spoje
  4.6. Návrh a dimenzovanie spojení s čapom
  4.7. Návrh a dimenzovanie spojení s kolíkom
  4.8. Kliny
  4.9. Spojovacie pero
  4.10. Žliabkované hriadele
  4.11.Polygónovó spoje, K - profily