Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Využitie prameňa termálnej vody obce Kaluža za účelom zvýšenia atraktivity obce a regiónu

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3638
Posledná úprava
04.05.2017
Zobrazené
5 007 x
Autor:
mmmax
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Charakteristika obce Kaluža

Obec Kaluža leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, na južnom úpärí Vihorlatu, ktorý sa znižuje do Podvihorlatskej priekopovej prepadliny. krom dnes zapĺňa Zemplínska šírava. Nadmorská výška je 120 metrov nad morom v strede obce a 106 až 820 v choráli. Obec sa nachádza 10 km severovýchodne od mesta Michalovce, v centre rekreačnej oblasti a tvorí vstupnú bránu do strediska Kaluža. Reliéf strediska a jeho infraštruktúra je mimoriadne vhodná pre rekreáciu v karavanoch. Na západe sa nachádza Senderov, na severe pohorie Kyjov, na východe Klokočov. Južne sa nachádzajú pôvodné Blata, ktoré dnes zaliala Zemplínska šírava. Obcou preteká regulovaný potok, ktorý obec delí na dve ulice.

Kataster celej obce má rozlohu 993 ha. z toho je 136 poľnohospodárskej pôdy. 522 ha lesa. Intravilán je 49 ha. z čoho zastavanú plochu tvorí 24 ha. Prvá písomná zmienka podľa dostupných materiálov o obci Kaluža je z roku 1336. avšak podľa niekedy existujúcej gréckokatolíckej kroniky obce vznikla už v 12. storočí súbežne s obcou Vinné a Vinianskym hradom. Súčasný názov obce sa datuje od roku 1920. Dnes má obec 145 domov a 375 obyvateľov. Na katastrálnom území obce v rekreačnej oblasti je v prevádzke sedem hotelov, desiatky väčších rekreačných zariadení - bývalé podnikové chaty a vyše 500 súkromných rekreačných chatiek a zariadení. Obec prostredníctvom SCR obhospodaruje celý rad rôznych prevádzkových a ubytovacích zariadení.

Kľúčové slová:

marketing verejnej správy

marketingový mix

swot analýza

projekt

prostredie obce



Obsah:
 • 1 Charakteristika obce Kaluža 3
  2 Účel marketingového projektu 4
  3 Situačná analýza 5
  3.1 Realizačný tím 5
  3.2 Poslanie obce 6
  4 Vnútorné a vonkajšie prostredie obce 6
  4.1 SWOT analýza obce 7
  5 Analýza trhu a konkurencie 8
  6 Marketingové ciele 9
  6.1 Krátkodobé ciele 9
  6.2 Dlhodobé ciele 9
  7 Marketingový mix 10
  7.1 Produkt 10
  7.2 Cena 10
  7.3 Propagácia 10
  7.4 Miesto 11
  7.5 Marketingová komunikácia 11
  9 Hodnotenie výsledkov marketingového projektu 12
  Zoznam bibliografických údajov 13
  Prílohy 14