Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Teoretické základy marketingu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7331
Posledná úprava
01.02.2018
Zobrazené
1 346 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Marketing - ide o koncepciu jednoty výrobnej a obchodnej podnikateľskej politiky, ktorá pramení z vývoja potrieb a požiadaviek trhu, zameriava sa na trh a kladie si za cieľ dosiahnuť na ňom maximálny ekonomický efekt. Ide teda o súbor obchodných činností, ktoré riadia pohyb tovaru a služieb od výrobcu k spotrebiteľovi, resp. užívateľovi.
Marketing je vlastne určitým zameraním podnikateľa zaoberajúcim sa mobilizovaním, využívaním a kontrolou celého riadenia firmy s cieľom podať pomocnú ruku zákazníkom pri riešení ich problémov pomocou rôznych metód vhodných k tomu, aby sa zvyšoval zisk samotného podnikateľa. Podstata marketingu = chápať a uspokojovať spotrebiteľské potreby a súbežne plniť ciele firiem. Marketing je riadené podnikanie vo vzťahu k trhu.
Marketing sa chápe ako spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
Marketing kombinuje mnohé aktivity : marketingový výskum; vývoj produktu; distribúciu; tvorbu ceny; reklamu; osobný predaj; atď.
V súčasnosti, čím ďalej, tým viacej, vzrastá záujem o marketing. Dnes to už nie je módna záležitosť či módna vlna, ale skutočný záujem firemných manažérov hľadať a nájsť novú podnikateľskú filozofiu. Dnešný marketing, najmä vo vyspelých trhových ekonomikách, je podnikateľskou koncepciou. Táto sa usiluje o hľadanie rovnováhy medzi záujmom dvoch pomerne protichodných trhových partnerov, čiže zákazníka na jednej a manažéra firmy na druhej strane.
Dôležité je poznamenať, že marketing je koncepcia myslenia, koncepcia podnikania, nepatrí doň vlastný výkon týchto aktivít, ale len nápad, myšlienka. Ide napr. o myšlienky investičné, rozhodnutie o skladovaní, rozhodnutie o novom výrobku či továrni, atď. Marketing naznačuje riešenie, no samotné riešenie doňho nepatrí.

Kľúčové slová:

marketing

marketingový mix

marketingový systém

továrová výmena

tvorba cienObsah:
 • 1. Teoretické základy marketingu -3-
  1.1 Základné marketingové koncepcie -5-
  1.2 Trhové prostredie a tovarová výmena -6-
  1.3 Ciele marketingového systému -9-
  1.4 Marketingový mix -10-
  Zoznam použitej literatúry -14-

Zdroje:
 • Čimo, J.; Mariaš, M.: Riadenie marketingových aktivít. GeoPARNAS, Bratislava, 2005. ISBN 80-969420-3-4
 • Kita, J. a kol.: Marketing. IURA Edition, Bratislava, 2002. ISBN 80-89047-23-8
 • Rajt, Š.: Marketing. INTEC, Žilina, 1992. ISBN 80-85582-00-7