Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Správa o absolvovaní odbornej praxe v podniku Omega SLOVAKIA

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
151 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10484
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
13 673 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Odbornú prax som absolvovala v podniku Omega SLOVAKIA, spol. s r.o. vo Vrútkach, pod vedením konateľa spoločnosti pána Bošku.
Cieľom mojej odbornej praxe bolo oboznámiť sa s fungovaním podniku ako celku, jeho okolím, funkciami jednotlivých pracovníkov a náležitosťami vyplývajúcimi z riadenia obchodnej firmy.
Vo svojej práci som sa venovala najmä práci ekonomického oddelenia a jeho prepojenia s ostatnými oddeleniami. Pre firmu je nesmierne dôležité, aby spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami bolo čo najhladšia a aj kvôli tomu zavádza počítačový informačný systém. V práci som sa preto okrajovo venovala aj informačným technológiám a ich implementácii v modernom podnikateľskom svete. V dnešnej dobe predstavujú informácie najcennejší majetok, ktorý organizácie majú, preto si zaslúžia našu pozornosť systémy, ktoré nám umožňujú ich lepšie usporiadanie a riadenie. Informácie sa ukladajú v rôznych podobách, ja som sa však zamerala len na informačné systémy ako celok. Ďalej som sa zamerala na opis práce marketingového a logistického oddelenia ako neoddeliteľnej súčasti podnikovej kultúry.
Pri zostavovaní práce som využila teoretické poznatky z niektorých predmetov absolvovaných v priebehu štúdia - predovšetkým Podnikové financie a Manažment.

Kľúčové slová:

odborná prax

marketing

logistika

komunikácia

Omega

komunikácia so zákazníkmi

informačný systém

informačné technológie

zamestnanciObsah:
 • Obsah
  Úvod
  1. Charakteristika podniku, jeho okolia a predmetu činnosti
  2. Ekonomické oddelenie
  3. Informačný systém (IS)
  4. Marketing
  Komunikácia so zákazníkom
  Komunikácia so zamestnancami
  5. Logistika
  Záver
  Zoznam použitej literatúry a zdrojov

Zdroje: