Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Seminárna práca na tému Rodina

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38346
Posledná úprava
05.09.2011
Zobrazené
1 220 x
Autor:
nikinkira7
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca na tému Rodina - podrobne vypracovaná....
Všeobecná charakteristika rodiny. Funkcie rodiny.Druhy rodín. Spôsob výchovy a rodinné štýly. Školský neprospech spôsobený rodinou. Charakteristika súčasnej rodiny. Výchovné otázky v rodine.

Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa narodí. Je východiskovým terénom socializačného procesu a „spojovacím mostíkom“ medzi jednotlivcom a spoločnosťou.

Rodina patrí medzi najdôležitejšie spoločenské inštitúcie. Jej význam spočíva v kľúčovej roli- v procese spoločenského rozvoja jedinca. V priebehu dejín prešla ako všetky inštitucionalizované a spoločensky regulované skupiny procesom neustálych zmien.

Vystriedali sa rôzne typy manželstiev a rodiny:
a.) skupinové- trvalé spolužitie skupiny mužov a žien,
b.) polyandrické- spolužitie jednej ženy so skupinou mužov,
c.) polygamné- spolužitie jedného muža s niekoľkými ženami,
d.) monogamné- spolužitie jedného muža a jednej ženy.

Kľúčové slová:

charakteristika rodiny

rodina

funkcie

druhy rodiny

rodinné štýly

spôsob výchovy

školský neprospech

súčasná rodina

výchovné otázkyObsah:
 • 1. Všeobecná charakteristika rodiny
  1. 1 Funkcie rodiny
  - Biologická funkcia- reprodukčná
  - Ekonomická funkcia
  - Výchovná funkcia
  - Emocionálna a psychohygienická funkcia
  - Ochranná funkcia
  - Socializačná funkcia
  1. 2 Druhy rodín

  2. Spôsob výchovy a rodinné štýly
  - Autoritatívny štýl (autokratický, autoritársky)
  - Permisívny štýl (liberálny, voľný, laissez-faire)
  - Demokratický štýl (kooperatívny, partnerský, sociálno-integračný)

  3. Školský neprospech spôsobený rodinou

  4. Charakteristika súčasnej rodiny
  - Veľkosť rodiny
  - Nestabilita rodiny
  - Dezintegrácia rodiny
  - Snaha po vyššom životnom štandarde

  5. Výchovné otázky v rodine

Zdroje:
 • BAUMAN, Z. : Sociologie. Praha: 1965.
 • HRONCOVÁ, J. : Sociológia výchovy. Banská Bystrica: 1996.
 • SZCEPANSKI, J. : Základní sociologické pojmy. Praha: 1966.
 • ONDREJKOVIČ, O., POLIAKOVÁ, E. : Protidrogová výchova.Bratislava: 1999.
 • KLAPILOVÁ, S: : Kapitoly ze sociální pedagogiky. Olomouc: 1996.
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ., KAČÁNI, V. : Základy školskej pedagogiky. Bratislava: IRIS.
 • FALTIN, M. : Delikvencia detí a mladistvých. BRATISLAVA: 1972.
 • KARIKOVÁ, S. : Kapitoly z pedagogickej psychológie. ŽILINA: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2006.
 • KRAUS, B. : Sociologické problémy výchovy. Hradec Králové: PF, 1978.