Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Seminárna práca - Komunikácia v manažmente

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5431
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
1 384 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
KOMUNIKÁCIA V MANAŽMENTE

Komunikácia znamená prenos informácie od odosielateľa k príjemcovi pomocou verbálnych a neverbálnych symbolov. Podmienkou tohto prenosu je porozumenie odovzdanej informácie.
Interpersonálna komunikácia je významnou súčasťou riadiacej práce manažéra. Je jednou zo základných spôsobilostí, ktorou musí každý úspešný manažér disponovať a ktorá sa stáva konkurenčnou výhodou organizácií, súčasne je požiadavkou na efektívneho manažéra organizácií národných i nadnárodných.

Komunikačný proces

Zjednodušenie povedané, komunikácia je proces odovzdania informácie od odosielateľa príjemcovi.
J. V. Thill, C. L. Bovée celý verbálny proces komunikovania rozdeľujú na niekoľko fáz.
Písanie a rozprávanie je prostriedkom vysielania správy, čítanie a počúvanie je spôsobom prijímania správy. V komunikačnom procese dochádza k výmene informácií medzi vysielateľom správy (V) a prijímateľom správy (P) prostredníctvom komunikačného kanála (Kk). Tento proces je ukončený prijatím a pochopením správy.

Kľúčové slová:

Organizačne správanie

komunikácia

komunikačný proces

aspekty komunikácie

vizuálny komunikačný kanálObsah:
 • Komunikácia v manažmente
  Komunikačný proces
  Formy komunikácie
  Formy komunikácie v malej skupine
  Komunikácia manažéra s podriadeným
  VÝznam počúvania
  Neverbálne aspekty komunikácie
  Neverbálne prostriedky komunikačného procesu
  Auditívny komunikačný kanál
  VIzuálny komunikačný kanál
  Taktilný, olfaktorický a termálny komunikačný kanál
  Efektívny komunikačný proces na príklade konkrétnej spoločnosti